Podmínky používání

Používáním tohoto webu souhlasíte s následujícími podmínkami:

  • Všechny ceny uvedené na tomto webu jsou pouze orientační a nelze je jakýmkoliv způsobem vymáhat.
  • Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, nebo ušlý zisk, které by mohly vzniknout jako důsledek používání tohoto webu.
  • Ceny uvedené na tomto webu nejsou cenové nabídky, ani návrhy k uzavření smlouvy.