Alghero - Průvodce a jak se tam dostat

Alghero

Alghero je italské město, které má okolo 44 tisíc obyvatel. Leží v provincii Sassari na severozápadě Sardinie, na středomořském pobřeží. Název města pochází ze středověké latiny a znamená něco jako hnijící mořskou trávu. Ve městě se používá rovněž katalánština, to je v Itálii jedinečné. Oblast Alghera byla obydlena od prehistorických dob. Od 4. tisíciletí př. n. l. se jednalo o kulturu Ozieri, zatímco civilizace Nuraghi se zde objevuje kolem r. 1500 př. n. l. V 8. stol. př. n. l. se tu usazují Féničané a společně s původním obyvatelstvem začínají obchodovat s Etrusky z Apeninského poloostrova.


V r. 1102 zde založil janovský rod Doria opevněný přístav. Janované vládli městu do r. 1353, kdy je vystřídalo Aragonské království. Po dalších 20 letech byla populace Sardinců a Janovanů vyhnána a místo nich přišli osídlenci z Katalánska. Na začátku 16. stol. získalo Alghero postavení královského města a nastal jeho hospodářský rozmach. Dalšími pány nad městem byli španělští Habsburkové, jejich vláda trvala do r. 1702. R. 1720 se město i celý ostrov staly součástí italského Piemontu, kterému vládl savojský rod. V r. 1750 byl vyhlouben široký kanál a to zlepšilo obranné možnosti poloostrova.


V r. 1821 se obyvatelé vzbouřili kvůli hladomoru, ale byli poraženi. Za fašistické éry (od r. 1922) byly vysušeny blízké močály a vznikla tam nová předměstí. Ve II. svět. válce bylo historické centrum těžce poškozeno leteckými útoky. V 50tých letech 20. stol. byla definitivně odstraněna malárie. Dnes je Alghero oblíbenou destinací turistiky. Od 14. stol. se v Algheru mluví dialektem katalánštiny. V 17. stol. ho nahradila jako úřední jazyk španělština, později italština. Podle posledních průzkumů používá katalánštinu jako svůj první jazyk 22% obyvatel města a asi 90% mu částečně rozumí.

Co vidět, zažít a dělat:

Kostel sv. Františka

nejkrásnější chrám ve městě byl vystavěn ve 14. stol. ve stylu katalánské gotiky a později dostal renezanční vzhled. V r. 1593 se totiž částečně zřítil. Uvnitř je pozoruhodný mramorový oltář z 18. stol. a neobvyklá dřevěná socha vyčerpaného Krista připoutaného ke sloupu (17. stol.). Přes sakristii vejdete do překrásné křížové chodby ze 14. stol. Jejich 22 sloupů ze světlého pískovce spojují nelomené oblouky. Tento proteplený prostor se výborně hodí pro pořádání letních koncertů. Adresa: Via Carlo Alberto.

Věž brány Terra

je to jediné co zůstalo z brány pocházející ze 14. stol. Ta byla jednou ze 2 hlavních vstupů do středověkého města. Zavalitá stavba o výšce 23 m je v současnosti malým muzeem se zaměřením na dějiny města a plošina ve 2. patře poskytuje neomezený rozhled. Jižním směrem odtud stojí další působivá věž San Giovanni, kde vystavují moderní umění. Adresa: Piazza Porta Terra. Vstupné: 2,50 eur, snížené 2 eura. Otevřeno: v létě 10,30- 13 hod. a 17,30- 20 hod., v zimě jen ve všední dny v 9,30- 13 hod. a v 16- 20hod.

Náměstí Civica

na elegantní prostranství se dostanete branou Mare. Za středověku zde sídlily úřady a španělští šlechtici tu probírali čerstvé politické události. Dnes se pozornost turistů obrací na klenoty ve výlohách a jiní si pochutnávají na zmrzlině v některé z velkých kaváren. Např. Caffe Costantino zabírá přízemí gotického paláce d´Albis, kde přebýval v r. 1541 španělský císař Karel V. Katedrála Panny Marie- ční nad Piazza Duomo svou okázalou neoklasicistní fasádou a dórskými sloupy. Fasáda byla poslední z celé řady změn, kterými stavba v 19. stol. prošla. Původně vznikla v 16. stol. v katalánské gotice. Interiér je převážně renezanční kromě pozdně barokních cetek z 18. stol. Bezplatné prohlídky s průvodcem se konají v 10- 13 hod. a v 16- 18 hod. od února do října jen ve všední dny.

Zvonice

mnohem zajímavější než vnitřek katedrály je výrazná osmiboká kampanila, která přečnívá úroveň městských střech. Dostanete se k ní gotickou branou na Via Principe Umberto a je to pěkná ukázka katalánské gotiky. Vstupné: 2 eura nebo zdarma.


Reklama:


Spojení s nízkonákladovými leteckými společnostmi

Z letiště Na letiště
Bratislava, M. R. Štefánika (BTS) Alghero, Fertilia (AHO)
Ostrava, Mošnov (OSR) Alghero, Fertilia (AHO)


Reklama: