Atény - Průvodce a jak se tam dostat

Atény

Athény jsou hlavním a největším městem Řecka. Ovládají region Attika a jejich historie zahrnuje zhruba 3 400 let. Nejstarší osídlení se odhaduje na období 7.- 11. tisíciletí př. n. l. Athény byly v antice mocným městským státem, který se rozvíjel v souvislosti s růstem přístavu Pireus. Jsou považovány za kolébku západní civilizace a demokracie. Představují jedno z největších ekonomických center jihovýchodní Evropy a jejich přístav Pireus je počtem cestujících nejrušnější v Evropě a 3. na světě. Město Athény čítá kolem 670 000 obyvatel, ale aglomeraci včetně Pirea obývá asi 3,1 milionu lidí. Jsou nejjižnější hlavní město evropské pevniny. Dvě athénské památky patří do Světového kulturního dědictví: Akropolis a středověký klášter Daphni.


Hlavním městem moderního Řecka se Athény staly v r. 1834. Z pozdější doby pochází řecký parlament, Národní knihovna, athénská univerzita a akademie. Ve městě se odehrály první moderní OH a další o 108 let později. Největší sbírka řeckých antických památek je k vidění v Národním archeologickém muzeu. Athény jsou nepřetržitě obydleny nejméně 7 000 let. Do r. 1400 př. n. l. se staly důležitým střediskem mykénské civilizace s pevností na Akropoli. Po dórské invazi (asi 1200 př. n. l.) došlo k úpadku. V 6. stol. př. n. l. se Athény počítaly za námořní velmoc a pomáhaly jónským městům v jejich povstání proti Peršanům. V řecko- perských válkách vedly spolu se Spartou spolek řeckých měst a zvítězily u Marathonu v r. 490 př. n. l. a u Salaminy (480 př. n. l.). To ale neuchránilo město před dvojím vydrancováním Peršany během jediného roku (po bitvě u Thermopyl r. 480 př n l.).


Poté následovalo období zlatého věku athénské demokracie, kdy bylo město vůdčí silou starověkého Řecka. Pod Periklovým vedením přistoupily Athény k velkolepému podniku- vybudování Akropole včetně Parthenonu. V Peloponneské válce (431- 404 př. n. l.) byly ale poraženy Spartou. Nezávislost města skončila po bitvě u Chaironeie v r. 338 př n. l., kdy makedonský král Filip II. zvítězil nad řeckým spolkem. Pod nadvládou Římanů obdržely Athény status svobodného města díky vyhlášeným školám. Ve 2. stol n. l. postavil císař Hadrián knihovnu, gymnázium, akvadukt a několik chrámů (např. Dia Olympského). Do konce 8. stol. prožívalo město úpadek, který vystřídalo oživení v době křížových výprav. Na začátku 13. stol. vzniklo Athénské vévodství, které zaniklo po tureckém vpádu r. 1458. Poté co bylo v r. 1832 vyhlášeno Řecké království, pověřil první král Otto Bavorský architekty Klanthisa a Schauberta, aby vypracovali návrh moderního hlavního města. V tomto plánu se zdůrazňovalo spojení moderních a starověkých Athén. Byl to trojúhelník o vrcholech : Akropolis, dávný hřbitov Kerameikos ze 3. tisíciletí př n. l. a nový královský palác, pozdější parlament. U staveb z tohoto období převládal tehdy módní neoklasicismus.


Po válce řecko- turecké (1919- 1922) přijaly Athény množství řeckých uprchlíků z Malé Asie. Podobně tomu bylo i ve II svět. válce. V 50tých a 60tých letech 20. stol. zažilo město populační rozmach. V 80tých letech bylo zřejmé, že množství smogu způsobeného továrnami a rostoucím automobilovým provozem stejně jako nedostatek volného prostoru vyžaduje radikální změny. Vznikl dálniční obchvat Attiki Odos o délce 65 km, metro bylo rozšířeno na dnešních 85 km (přepraví ročně bezmála půl miliardy cestujících). Mezinárodní letiště Eleftherios Venizelos použije ročně přes 15 milionů pasažérů.

Co vidět, zažít a dělat:

Muzeum Nová Akropolis

je důležitou zastávkou při každé prohlídce Athén. Je umístěno na úpatí kopce, který se vypíná nad městem. Obsahuje největší sbírku řecké architektury a antických soch včetně bohyně Athény a chlapce Kritia. Muzeum mělo být původně dokončeno do olympiády v r. 2004, ale kvůli právním problémům došlo ke zpoždění. Budova má 5 podlaží se 4 000 vystavenými památkami. Stálé expozice jsou: Parthenonské vlysy, socha Athény, dívčí peplos, Parthenonská galerie a bohyně Niké.

Náměstí Syntagma

je významným místem pro každého cestovatele. Nejdůležitějším momentem jeho prohlídky je střídání stráží před náhrobkem Neznámého vojína . Na náměstí stojí budova řeckého parlamentu stejně jako zastávky veřejné dopravy. Kašna, antické sochy a dvě rozsáhlé zatravněné plochy vytvářejí ideální prostor pro fotografování a pikniky. Odehrály se zde mnohé politické události jako svržení vojenské vlády v r. 1974. Kromě parlamentu zde najdete též památné hotely Velká Británie a Jiří II.

Plaka

je jednou z nejoblíbenějších atrakcí města. Rozkládá se pod Akropolí a táhne se až k náměstí Syntagma. Vytváří jakýsi venkovský ostrůvek uprostřed velkoměsta a setkáte se tu s autentickým řeckým prostředím. Atmosféra je docela domácká a narazíte zde na kavárničky mezi staletými stromy a zakryté baldachýny z listoví. Někdy jsou přístupné po kamenných ochozech. V Place se soustřeďují butiky a stylové hospůdky. Na ulici Kydathineon se nachází kromě Židovského a Národopisného muzea také taverna Saita, kde vám nabídnou specialitu bakalairo.

Chrám Dia Olympského

je největším řeckým chrámem. Trvalo téměř 700 let, než byl dokončen. Práce na něm začaly v r. 515 př. n. l. na Peistratův příkaz, ale zastavily se jako reakce na jeho útlak. Stavba se znovu rozběhla v r. 175 př. n. l., ale o 10 let později se znovu přerušila se smrtí římského architekta Cossutia. Za císaře Hadriána byl chrám r. 132 n. l. konečně hotov a zasvěcen. Dnes je připomínkou řeckých dějin, i když se zachovalo pouhých 15 z původních 104 mohutných sloupů. Ty dosahují do výšky 17 m a kdysi ohraničovaly prostor se 2 rozměrnými sochami.


Reklama:


Spojení s nízkonákladovými leteckými společnostmi

Z letiště Na letiště


Reklama: