Benátky - Průvodce a jak se tam dostat

Benátky

Benátky (italsky Venezia) jsou město v severovýchodní Itálii, které leží na 117 ostrůvcích oddělených od sebe kanály a propojených mosty. Rozkládá se v Benátské laguně, která sahá podél pobřeží mezi ústím řek Pád a Piava. Město jako celek je zapsáno v seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Benátky jsou hlavním městem regionu Veneto. Počet jeho obyvatel je přes 270 000, z toho 60 000 žije v historickém centru. Společně s městy Padova a Treviso vytváří oblast PATREVE s 2,6 milionu lidí. Název města je odvozen od starověkých obyvatel- Venetů. V období existence Benátské republiky (7.- 18. stol.) bylo město od r. 810 jeho sídlem. Spisovatel Luigi Barzini je označil jako „nepochybně nejkrásnější město, jaké člověk postavil“. V období středověku a renezance byla Benátská republika vedoucí námořní mocností, výchozím shromaždištěm křižáckých výprav a bitvy u Lepanta (1571). Soustřeďoval se zde obchod s obilím, hedvábím a kořením. Tím dosáhly Benátky bohatství a proslulosti v umění, především v renezančním období. Byly významné též v symfonické a operní hudbě. Místním rodákem je barokní skladatel Antonio Vivaldi (1678- 1741). Někteří historici se domnívají, že původní obyvatelé Benátek přišli z blízkých římských měst (Padova, Aquileia, Treviso), když prchali před Germány a Huny. Založení města se vztahuje k zasvěcení prvního kostela San Giacomo na ostrůvku Rialto v r. 421. Když v r. 568 obsadili severní Itálii Langobardi, zůstal Východořímské říši jen úzký pás pobřeží včetně Benátek. Území spadalo do Ravennského exarchátu.


R. 726 se během ikonoklastických sporů vzbouřili vojáci a občané, zavraždili exarchu a poprvé si zvolili vlastního vůdce. Byl to Ursus, první ze 117 dóžat (z latinského „dux“- vůdce). Na začátku 9. stol. se dóžecí sídlo přemístilo z Mala mocca na Rialto (jádro Benátek). Později tam vznikl Dóžecí palác a bazilika sv. Marka. Po neúspěšném dobyvačném tažení lombardského krále Pipina v r. 810 udělil byzantský císař Nikafor městu četné výsady. Prestiž Benátek se ještě zvýšila r. 828, kdy získaly z Alexandrie ostatky sv. Marka. Pak se Benátky rozvinuly v městský stát. Jejich strategická poloha mezi západní Evropou a Byzantskou říší způsobila rozkvět města. Po r. 1204, kdy křižáci dobyli Konstantinopol, se staly Benátky velmocí.


Z válečné kořisti pochází sousoší pozlacených koní nad vchodem benátské katedrály. Na konci 13. stol. byly Benátky nejbohatším městem Evropy. Na jejich 3 300 lodích se plavilo 36 000 námořníků. Město řídila Velká rada, sestavená z příslušníků vznešených rodin. Dóže byl volen doživotně, ale v některých případech byl přinucen odstoupit. Knihtisk přijaly Benátky rychle a do r. 1482 byly v tomto oboru nejvýznamnější na světě. Dlouhotrvající úpadek Benátek započal v 15. stol. Tehdy se pokusily pomoci Turky obležené Konstantinopoli. Ale vítězný sultán Mehmet II. jim vyhlásil válku, která trvala 30 let a Benátky přitom ztratily hodně ze svého postavení. Po průzkumných cestách Španělů a Portugalců, které následovaly po objevení Ameriky v r. 1492, přišlo město o svůj monopol na dálkové plavby. Benátky postihlo několik morových epidemií, ta poslední v r. 1630 zabila třetinu obyvatel. Ke konci renezance vytlačilo Benátky z obchodu s Východem Portugalsko, ale přesto zůstávalo Benátsko hlavním vývozcem zemědělských produktů. V r. 1797 je dobyl Napoleon a tím skončila jeho nezávislost. V 18. stol. bylo město v Evropě snad nejvíc elegantní a mělo velký vliv na rozvoj umění a architektury. V letech 1797- 1805 a 1814- 1866 patřily Benátky Rakousku a v období 1805- 1814 a po r. 1866 připadly Italskému království. Ve II. svět. válce nebyly Benátky s výjimkou náletu v březnu 1945 spojenci bombardovány.


Na konci dubna 1945 osvobodily město novozélandské oddíly pod velením guvernéra Freyberga. Část města ležící na pevnině měli již v moci partyzáni. Stavby v Benátkách jsou uloženy na dřevěných pilotech rozmístěných blízko sebe. Většina z nich je po staletích ve vodě stále neporušená. Základy spočívají na deskách z istrijského vápence na vrcholu pilotů a nad nimi stojí cihlové nebo kamenné domy. Skrz piloty prostupuje měkčí vrstva písku a bahna, dokud nenarazí na mnohem tvrdší vrstvu stlačeného jílu. Při ponoření do vody nepostupuje tlení tak rychle jako na vzduchu. Většina těchto pilotů byla vyrobena z kmenů olší, odolných vůči vodě. Stromy byly dopraveny z nejzápadnější části Slovinska, dále z chorvatského pohoří Velebit a jihu Černé Hory.

Co vidět, zažít a dělat:

Pohled na Benátky z ptačí perspektivy

Kampanila je nejvyšší stavbou města. Byla vystavěna v letech 888- 912. V červenci 1902 se zřítila a zůstala z ní pouhá hromada suti. Obnovili ji na témže místě. Římský císař Fridrich III. vyjel v r. 1451 až na vrchol na koni. Dnešní návštěvníci se tam dostanou výtahem. Výhled je úžasný: zahrnuje Lido, celou lagunu a za dobré viditelnosti i Dolomity.

Užijte si karneval

ten vznikl ve středověku a je největším a nejslavnějším plesem na světě. Dnešní podobu získal v 18. stol. Návštěvníci se shromažďují na náměstí sv. Marka, kde profesionální pozéři ve vyšperkovaných kostýmech zaujímají nejlepší místa a čekají na fotoreportéry světového tisku. Benátčané jinak pořádají soukromé oslavy v maskách a kostýmech nebo vyhledávají menší náměstíčka.

Most vzdechů

slavný benátský most navrhl Antonio Contino. Je překrásný na pohled. Považuje se za jeden z nejlepších příkladů mostní architektury. Překlenuje Palácovou řeku a sloužil jako spojení mezi Starou věznicí (včetně vyšetřovacích místností v Dóžecím paláci) a Novou věznicí na opačném břehu kanálu. Je postaven ve stylu italské renezance z bílého vápence a má 2 zamřížovaná okénka. Měří 11 m a stavěli ho od r. 1600 dva roky. Při pohledu z gondoly nepřehlédněte větší počet převážně rozzlobených kamenných obličejů při dolním okraji mostu. Stejný název jako most v Benátkách mají i jiné: v Oxfordu a Cambridgi, na radnici ve Frankfurtu n. Mohanem a v Pittsburghu (Pennsylvánie).


Reklama:


Spojení s nízkonákladovými leteckými společnostmi

Z letiště Na letiště
Praha, Letiště Václava Havla (PRG) Benátky, Marco Polo (VCE)


Reklama:
Nantes 300x250