Birmingham - Průvodce a jak se tam dostat

Birmingham

Birmingham je město a správní oblast v anglickém regionu West Midlands. Po Londýnu je nejlidnatějším městem ve Vel. Británii. Čítá téměř 1,1 milionu obyvatel a jejich nárůst byl v letech 2001- 2011 největší v zemi. Celá aglomerace dosahuje 3,7 milionu a je 2. největší ve státě. Středověké tržní město střední velikosti dosáhlo v 18. stol. světové proslulosti jakožto centrum osvícenství v Midlands a později průmyslové revoluce. Město tehdy stálo v čele pokroku ve vědě a výrobní technologii a vzniklo zde množství inovací , které pomohly vytvořit průmyslovou společnost. Do r. 1791 byl Birmingham označován jako „první město manufaktur světa“. V současnosti v hospodářství města převažuje sektor služeb. Birmingham je významným střediskem dopravy, maloobchodu a pořadatelem konferencí a společenských akcí. Má 6 univerzit a důležitá kulturní zařízení jako Birminghamský symfonický orchestr, Birminghamský královský balet, divadlo Birmingham Rep a umělecká galerie s koncertním sálem „Barber Institute“. Město soupeří o postavení „Druhého města Spojeného království“ s Manchestrem.


Nejstarší archeologické nálezy pocházejí z doby kamenné. V okolí města se dosud zachovaly pohřební mohyly z doby bronzové (1700- 1000 př. n. l.). V 1. stol. n. l. dobyli zemi Římané, kteří v místě založili pevnost Metchley. Osídlení Birminghamu se datuje do 6. stol. nebo do začátku 7. stol., kdy se zde usadili Anglové. V době sepsání „Domesday Book“ bylo panství Birmingham jedním z nejchudších a nejméně zalidněných ve Warwickshiru. V r. 1166 založil majitel panství Peter de Bermingham u svého hradu tržiště a následně zde vyrostlo městečko, které se během století rozrostlo na prosperující středisko kupců a řemeslníků. Základní instituce středověkého Birminghamu- cech sv. Kříže a panství rodu Birmingham zanikly v letech 1536- 1547. Město se tak těšilo nezvykle vysoké míře sociální a hospodářské svobody.


Do začátku 17. stol. se Birmingham stal obchodním centrem sítě kováren a železářských pecí, které sahaly až do jižního Walesu. Místní obchodníci prodávali hotové výrobky až v Západní Indii. V období občanské války došlo v r. 1643 k bitvě u Birminghamu, kde zvítězili royalisté. V 18. stol., kdy se mluví o osvícenství v Midlands, se Birmingham rozvinul ve vynikající středisko literatury, hudby a divadla. Průmyslový rozvoj města začal dříve než kdekoliv jinde v severní Anglii. Banka Lloyd vznikla v r. 1765 a Ketley, první stavební společnost na světě, o 10 let později. Nejdůležitější byl ale vynález parního stroje z r. 1776 (James Watt a Mathew Boulton). Birminghamské vynálezy pokračovaly i v 19. stol.: Rowland Hill zavedl v r. 1840 poštovní známku a Alexander Parker vyrobil první plastickou hmotu v r. 1855.


Během viktoriánské éry obdržel Birmingham v r. 1889 status města a byl 2. nejlidnatějším v Anglii. Univerzita byla založena v r. 1900. Ve 2. svět. válce bylo město postiženo těžkými nálety. R. 1940 objevili Randall a Boot základní složky radaru a mikrovlnky. V 50tých a 60tých letech 20. stol. bylo město přestavěno a postavily se nové výškové budovy. Na začátku 80tých let minulého století zažil Birmingham hospodářský kolaps včetně pouličního násilí. Nedávno byly mnohé části města přetvořeny. V r. 1998 byl Birmingham místem setkání státníků nejvyspělejších států G8.

Co vidět, zažít a dělat:

Čtvrt klenotníků

Birmingham je nejvýznamnějším místem mezi britskými výrobci klenotů od doby krále Karla II., který v 17. stol. znovu zavedl módu ozdobných přezek a třpytivých brokátů dovážených z Francie. Tato čtvrt, která leží severně od Georgian square, dodnes vytváří 40% všech klenotů vyprodukovaných ve Spojeném království. Jsou tam desítky obchodů. V Muzeu klenotnické čtvrti je zachována dílna Smith a Pepper ve stavu, kdy ji v r. 1981 po 80 letech uzavřeli. Můžete tam objevovat dlouhou historii tohoto odvětví ve městě a sledovat klenotnické mistry při práci.

Dům Soho

je situován asi 2,5 km na severozápad od birminghamské klenotnické čtvrti. Žil v něm v letech 1766- 1809 průmyslník Matthew Boulton. Mezi obnovenými salóny je i jídelna, kde on a další členové „Měsíční společnosti“ diskutovali o otázkách technologických novinek té doby. Jejich význam překonával snad jen vynález kola. Přiveze vás sem autobus 74 a 75 (zastávka Lozells). Adresa: Soho Ave, Handsworth. Vstupné: dospělí 4 GBP, děti zdarma. Otevřeno kromě pondělí v 11,30- 16 hod. jen od poloviny dubna do října.

Národní mořské centrum

je největší britské akvárium umístěné v budově. Navrhl je sir Norman Foster. Jeho nádrže oplývají množstvím živočichů jako jsou žraloci, želvy a vydry. Vstupenky jsou za 15 GBP na osobu v případě návštěvy nejméně 2 osob. Jestliže si zajistíte vstupenky online, dostanete slevu až 40%. Adresa: 3a Brindley Pl. Vstupné pro jednotlivce 20,95 GBP. Otevřeno ve všední dny v 10- 17 hod., o víkendu do 18 hod.

Živé Muzeum Black Country

je pamětihodnost světového významu. Část města podél kanálu je zalidněna postavami v dobovém oblečení. Nechybí zde původní obchůdky, dílny, škola ani tradiční trh. Můžete se též svézt tramvají nebo sfárat do uhelného dolu.


Reklama:


Reklama: