Bordeaux - Průvodce a jak se tam dostat

Bordeaux

Bordeaux je přístav na řece Garonne v departmentu Gironde na jihozápadě Francie. Město má 240 000 obyvatel, ale s předměstími a satelity dosahuje 1,14 milionu a řadí se tak ve Francii na 6. místo. Je hlavním městem regionu Akvitánie a také sídlem prefektury departmentu Gironde. Město dostalo přezdívky „Akvitánská perla“ nebo „Spící krasavice“. Ta druhá naráží na černé zdi domů v centru způsobené znečistěním. To se v současnosti zlepšilo. Část Le Port de la Lune byla zcela přestavěna. Bordeaux je světové centrum vinařství. Koná se zde světoznámý veletrh Vinexpo. Ekonomika vína v oblasti Bordeaux představuje 14,5 miliardy eur ročně. Víno se v departmentu Gironde pěstuje na 120 000 ha a jeho historie sahá do 8. stol. Historická část města byla zapsána do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO jako vynikající soubor architektury 18. stol. Kolem r. 300 př. n. l. žily v tomto prostoru keltské kmeny Biturigů Vivisci, které své sídlo nazývaly Burdigala. V r. 107 př. n. l. zvítězil v bitvě u Burdigaly helvetský kmen Tigurinů nad Římany vedenými Luciem Cassiem Longinem.


Do područí Říma upadl předchůdce Bordeaux kolem r. 60 př. n. l. Pro dobyvatele bylo město významné výskytem cínu a olova. Později se stalo hlavním městem římské Akvitánie a vzkvétalo především ve 3. stol. za dynastie Severů. V r. 276 n. l. je vyplenili Vandalové. V 6. stol. se ocitlo v Merovejském království Franků jako sídlo hrabství a arcidiecéze. Bordeaux mělo místní význam na okraji vévodství Vasconi. R. 732 bylo vydrancováno muslimským vůdcem Abd er Rahmanem. Akvitánie formálně slíbila věrnost karolinské dynastii, ale až do r. 768 zůstávala mimo dosah francké ústřední moci. Hrabata z Bordeaux měla zadržovat Basky a bránit ústí Garonny před Vikingy, kteří se zde objevili v r. 844. Mezi 12. a 15. stol. získalo Bordeaux na významu díky sňatku vévodkyně Eleonory Akvitánské s pozdějším anglickým králem Jindřichem II. Rozkvět města způsobil obchod s vínem. Sídlo arcibiskupa, katedrála sv. Ondřeje, pochází z 13.- 15. stol.


Bordeaux bylo připojeno k Francii po bitvě u Castillonu v r. 1453. V 16. stol. se stalo střediskem distribuce cukru a otroků ze Západní Indie. 18. stol. bylo pro Bordeaux zlatým věkem. Tehdy bylo postaveno mnoho budov v centru. Dlouholetý prefekt Haussmann provedl ve městě velkolepou přestavbu. V r. 1814 obsadili Bordeaux bez většího odporu Britové. Měšťané stáli totiž většinou na straně Bourbonů. Za prusko- francouzské války v r. 1870 stejně jako za I. svět. války se sem z Paříže přestěhovala vláda. V r. 1940 vydával portugalský konzul uprchlíkům víza, která potřebovali pro překročení španělských hranic. V letech 1940- 1943 používaly italské a německé ponorky základnu v Bordeaux pro své akce v Atlantiku. Po válce se ukázalo nevýhodné tyto masivní objekty zničit, a tak slouží jako výstavní prostory. Letecký průmysl zaměstnává ve městě 20 000 pracovníků. V přístavu, který leží v ústí řek Dordogne a Garonne, se vyloží a naloží téměř 9 milionů tun zboží ročně.

Co vidět, zažít a dělat:

Katedrála sv. Ondřeje

vévodí městu. Dostala se do seznamu Světového kulturního dědictví ještě před historickým jádrem Bordeaux. Její nejstarší část se datuje do r. 1096, ale většina chrámu pochází ze 13. a 14. stol. Na severním portálu spatříte vyjímečné kamenické výtvory. Impozantní je 50 m vysoká zvonice Tour Pey- Berland, opatřená chrliči. Stojí od poloviny 15. stol. a ve století 19. dostala ještě štíhlé ukončení se sochou Panny Marie (Notre Dame de l'Aquitaine). Za výstup po 231 úzkých schodech budete odměněni úžasným pohledem na panorama města.

Ornitologický park Le Teich

leží 5 km na východ od Gujan Mestras. Mezi močály, jezery a lesy prochází množství stezek. Svůj domov zde nalezlo zhruba 260 druhů ptáků včetně stěhovavých. Jsou mezi nimi čápi, jeřábi a luňáci, které můžete pozorovat z dobře udržovaných úkrytů. Park je též místem, kde se zdržují ohrožené rybniční želvy. Otevřeno: v červenci a srpnu v 10- 20 hod., od poloviny dubna a v první polovině září do 19 hod. Vstupné 7,80 eur, děti 5,60 eur.

Muzeum krásných umění

v tomto muzeu můžete sledovat vývoj umění Západu od renezance až do poloviny 20. stol. Sbírky zaujímají 2 křídla bývalé radnice ze 70tých let 18. stol. Z obou stran k ní přiléhá park de la Mairie. Muzeum bylo otevřeno v r. 1801, vynikají malby vlámských, holandských a italských mistrů ze 17. stol. Příležitostné výstavy se konají ve vedlejší budově zvané Galerie krásných umění. Adresa: 20 cours d'Albret. Otevírací doba: od poloviny července do poloviny srpna v 11- 18 hod., po zbytek roku v úterý zavřeno.

Přístav de Larros

je největší středisko lovu ústřic kolem Gujan Mestras. Čluny s plochým dnem, které se k tomu hodí, jsou připoutány k omšelým dřevěným boudám. Nevelká budova de l'Huitre má výstavu o chovu ústřic včetně krátkého filmu v angličtině. Můžete si rovněž za 3,5 eur půjčit audioprůvodce, který vám dá informace o celém areálu. Ústřice místní produkce koupíte poblíž nebo vám je naservírují na terasách rybích restaurantů.


Reklama:


Reklama:
Nantes 300x250