Cologne - Průvodce a jak se tam dostat

Cologne

Kolín nad Rýnem- německy Köln je největší město spolkové země Severní Porýní- Vestfálsko a počtem obyvatel něco přes 1 milion se řadí v SRN na 4. místo. Město se rozkládá na obou březích Rýna. Kolínská katedrála s výškou věží 157 m je sídlem katolického arcibiskupství. Univerzita vznikla v r. 1388 jakožto 4. ve Svaté říši římské. Založení Kolína Římany se vztahuje k r. 50 pod názvem Colonia Claudia Ara Agrippinensium (po manželce císaře Klaudia). Bylo to hlavní město provincie Germania Inferior a vojenské velitelství až do r. 462, kdy je obsadili Frankové. Během středověku vzkvétalo díky poloze na obchodní trase mezi Východem a Západem. Kolín byl jedním z vedoucích členů Hanzovní ligy (od r. 1475) a patřil k největším městům severně od Alp.


Několikrát byl okupován Francouzi, ale i Brity. Za II. svět. války byl těžce poničen bombardováním spojenců. Důsledkem obnovy historických budov je velice různorodý vzhled města. Kolín lze považovat za kulturní srdce Porýní, má přes 30 muzeí a množství výstavních síní. Doklad nejstaršího osídlení v prostoru dnešního Kolína je z r. 38 př. n. l., kdy zde žili Ubiové (germánský kmen). Současný název pochází z latinského „Colonia“.V r. 2007 byla poblíž přístavu nalezena římská lodice, stará 1 900 let. V r. 310 byl Rýn překlenut mostem. O 3 roky později už měl Kolín prvního biskupa Materna. V raném středověku patřil do Austrasie v rámci Francké říše. V r. 953 získal kolínský arcibiskup světskou moc, když byl jmenován vévodou.


Od konce 12. stol. byl zdejší arcibiskup jedním ze 7 volitelů římského císaře. V r. 1288 se Kolín vymanil z vlády arcibiskupů a stal se svobodným říšským městem. Arcibiskup si přesto zachoval právo udílet hrdelní tresty. Jakožto suverenní městský stát si Kolín vydržoval vlastní vojenské síly (označení „Rote Funken“), které bojovaly např. s revoluční Francií. Od 2. poloviny 16. stol. byli kolínští arcibiskupové členy bavorského vládnoucího rodu Wittelsbachů. Sídlili v Bonnu a později v Brühlu. Opakovaně ohrožovali postavení Kolína jako svobodného města. Po obsazení Kolína Francouzi v r. 1794 bylo město připojeno k Francouzské republice a v r. 1815 se stalo součástí Pruského království. V průběhu 19. a 20. stol. se Kolín značně rozrostl. Úspěšně se vyvíjela výroba strojů a dopravních prostředků, méně těžký průmysl. Dóm byl dokončen až r. 1880, symbolizoval obnovení německé říše. Kolín byl určen za vojenskou pevnost, zachovaly se zbytky obranných staveb. I. svět. válku přečkal bez větších škod.


Do r. 1926 trvala okupace britskou armádou. V letech 1917- 1933 byl kolínským starostou budoucí kancléř Konrád Adenauer. V tomto období město prosperovalo, byl postaven moderní stadion a letiště v Butzweilerhofu.Ve II. svět. válce postihlo Kolín 262 náletů, které střed města prakticky srovnaly se zemí. Obnova zničených kostelů trvala až 45 let. Ze 6 synagog byla zrekonstruována jediná (1959). Po válce Kolín těžil z blízkosti nového hlavního města, Bonnu. Stal se sídlem některých celostátních organizací. Vznikl Media Park, kde stojí i věž „KölnTurm“.

Co vidět, zažít a dělat:

Kolínská lanovka

je v provozu od r. 1957 a přepravila přes 15 milionů cestujících. Jako první v Evropě překonává říční tok. Při jízdě vás čekají jedinečné pohledy na město. Může to být velkolepá tečka na konci vašeho celodenního programu v Kolíně. Abyste se dostali k lanovce na západním rýnském břehu, vystupte z tramvaje 18 nebo autobusu 140 na zastávce „Zoo/Flora“. Na opačném břehu použijte autobusy 150, 250 nebo 260 (zastávka „Thermalbad“).

Čtvrt Rheinauhafen

Tato atraktivní část Kolína byla postavena na rýnském nábřeží nedaleko od historického centra. Obsahuje jak byty tak i kancelářské budovy s kavárnami, restauracemi a galeriemi. Uprostřed této čtvrti se tyčí do výšky 60 m trojice domů zvaných „Kranhäuser“. V městském panoramatu je jistě nepřehlédnete. Na témže západním břehu byl nedávno otevřen 4hvězdičkový art/otel cologne. Na jeho výzdobě se podílel korejský umělec Seo. Výstavba čtvrti na nevyužitých pozemcích začala v r. 1998. Mnoho starých budov (např. sklady obilí) bylo přestavěno pro nové využití. Výsledkem je směsice starších staveb a moderní architektury.

Synagoga

novorománský svatostánek na ulici Roonstrasse slouží od r. 1899 jako náboženské a kulturní středisko kolínských židů. 8. 11. 1938 byl vypálen za nacistického běsnění a obnovili ho až po 20 letech. Hlavní průčelí má 3 klenuté portály a mohutnou sedlovou fasádu s centrálním rozetovým oknem. V r. 2005 navštívil synagogu papež Benedikt XVI. při příležitosti Světového dne mládeže.

Kolínské Zoo

je umístěno v severním předměstí Riehl v sousedství botanické zahrady. Bylo otevřeno jako 3. v Německu v r. 1860. Chovají v něm více než 500 druhů zvířat z celého světa. V největším německém sloním výběhu se seznámíte se slůnětem Maha Kumari a jeho sourozenci Marlar a Ming Jung. Pobaví vás veselé kousky, které předvádějí opice v okolí pavilonu „Urwaldhaus“. Z bezprostřední blízkosti uvidíte exotické ptáky a plazy v prostředí napodobujícím džungli. V podmořském světě akvária budete vedle pestrobarevných rybek obdivovat třeba hvězdice, mořské koníky a sasanky. Nevynechejte ani soví hnízdo „Eulenkloster“. Více na www.zoo-koeln.de.


Reklama:


Reklama: