Dusseldorf - Průvodce a jak se tam dostat

Dusseldorf

Düsseldorf je hlavním městem německé spolkové země Severní Porýní- Vestfálsko a střediskem Rýnsko- ruhrské konurbace, kterou obývá asi 11 milionů lidí. Je s necelými 600 000 obyvateli (z toho 110 000 cizinců, nejvíce Turků) 7. nejlidnatějším městem v Německu. Město je mezinárodním obchodním a peněžním centrem, proslavilo se zejména módními a obchodními veletrhy. Düsseldorfské výstaviště se chlubí tím, že takřka pětina obchodních veletrhů světa se koná právě zde. Po stránce kulturní je Düsseldorf známý akademií výtvarného umění a má vliv na elektronickou hudbu. Každoročně v červenci přijde na 10denní Rýnské slavnosti přeas 4,5 milionu návštěvníků. Žije zde okolo 11 000 Japonců. V dobách, kdy římské impérium rozšiřovalo své území, uchytily se nepočetné germánské kmeny v bažinaté oblasti na východním rýnském břehu podél přítoku Düssel. V 7. nebo 8. stol. zde vzniklo zemědělské a rybářské osídlení a později vesnice Düsseldorf (první zmínka z r. 1135). Císař Bedřich Barbarossa zbudoval před r. 1016 vojenskou základnu v Kaiserwerthu, pozdějším předměstí.


V r. 1186 se Düsseldorf dostal pod nadvládu hrabat z Bergu. R.1288 obdržel městská práva. Krátce předtím byli vojáci kolínského arcibiskupa poraženi oddíly hraběte v bitvě u Worringenu. Odtud pochází jakási nevraživost mezi obyvateli obou měst. Později bylo městské centrum obehnáno hradbami a přesídlili sem vévodové z Bergu. V dalších staletích vznikly významné stavby jako např. kolegiátní kostel sv. Lamberta. V r. 1609 připadl Düsseldorf stejně jako Julich a Berg Wittelsbachům. Uměnímilovný vévoda Jan Vilém II. (vládl 1690- 1716) založil na místním zámku velkou sbírku maleb a soch. Ale jeden z jeho následovníků Karel Teodor podědil Bavorsko a cennosti odvezl do Mnichova, kde se dostaly do Staré pinakotéky. Císař Napoleon vytvořil z Bergu velkovévodství s hlavním městem Düsseldorfem. Po jeho porážce v r. 1815 se celé Porýní stalo součástí Pruska. Uprostřed 19. stol. se město dočkalo oživení díky průmyslové revoluci. Ke konci století dosáhl počet jeho obyvatel 200 tisíc. V r. 1920 bylo 45 delegátů hornických odborů zavražděno příslušníky bojůvek Freikorps.


Ve II. svět. válce byl Düsseldorf cílem spojeneckých náletů, které měly likvidovat ropné rafinerie ve městě. V dubnu 1945 obsadila Düsseldorf americká armáda. V příštím roce byl prohlášen hlavním městem nové spolkové země Severní Porýní- Vestfálsko.Obnova města probíhala horečným tempem a hospodářská transformace přinesla jeho ekonomický rozvoj. Düsseldorf je jedním z nejdůležitějších telekomunikačních center v Německu, sídlí zde 2 mobilní operátoři. Najdete tu též 400 reklamních agentur. Mezinárodní letiště známé jako Rhein- Ruhr Airport leží jen 8 km od centra a je počtem pasažérů (18,6 milionu ročně) na 3. místě ve státě. V r. 1996 bylo částečně poničeno požárem, kdy zahynulo 17 lidí. Nádraží Düsseldorf Central je důležitým dopravním uzlem, kde vypraví každodenně přes tisíc vlaků. Fotbalový tým Fortuna Düsseldorf, který působí ve 2. nejvyšší soutěži, hraje na stadionu Esprit s kapacitou přes 54 000 diváků. Univerzitu Heinricha Heineho navštěvuje zhruba 20 000 studentů.

Co vidět, zažít a dělat:

Zámek Benrath

kurfiřt Karel Teodor měl dobrý vkus, což dokazuje tento rozlehlý a vybraně zařízený zámek se zahradami, kam přijížděl za odpočinkem a zábavou. Je dílem Francouze Nicolase de Pigage, vystavěli ho v letech 1756- 1773. Trojkřídlý palác má střed v Corps de Logis (vstupné 9 eur, děti 3 eura). V bývalém sídelním traktu vám průvodce (v němčině) umožní nahlédnout do kurfiřtova způsobu života. Další zámecká křídla obsahují přírodopisné muzeum a muzeum evropských historických zahrad. Při návštěvě každého z nich zaplatíte 6 eur, děti polovic. Památka je vzdálena 10 km jižně od centra a dovezou vás tam tramvaje 701 a U74 (jezdí každé půl hodiny).Otevírací doba: denně kromě pondělí 11- 17 hod.

Kostel sv. Ondřeje

raně barokní, postavený v letech 1622- 1629, je vyzdoben fantastickými bílými štukami. Šest barokních soch světců původně stojících na oltáři je začleněno do současné svatyně. Větší počet sakrálních děl je umístěn v patrové galerii.Výhodná doba pro návštěvu jsou neděle v 16, 30 hod., kdy začínají bezplatné varhanní koncerty. Adresa: Andreasstrasse 27. Otevřeno: denně v 7,30- 18,30 hod., v neděli v 8,30- 19 hod.

Královská alej

nejelegantnější nákupní třída ve městě. Domácí ji znají jako "Kö". Dá se přirovnat k pařížské Avenue Montaigne a existuje od r. 1802. Přitahuje chodce rozmanitou směsicí vybraných butiků, pasáží a uměleckých galerií, stejně jako početnými restauracemi a kavárnami. Na obou stranách alej rozšiřuje starý městský příkop. Široká vodní plocha lemovaná stromy vytváří dojem prostornosti. Královská alej se rozprostírá mezi náměstím hraběte Adolfa na jihu a Dvorní zahradou (Hofgarten) na severní straně, kde končí u velkolepé kašny Tritonů.

Kaiserwerth

byl připojen k Düsseldorfu v r. 1929 a je jednou z nejstarších lokalit v jeho sousedství. Je to kouzelné místo díky svým starým budovám a malebné poloze na břehu Rýna. Kostel sv. Suitberta pochází ze 13. stol. a proslavil ho nádherný světcův relikviář. Ještě starší je Kaiserpfalz, pevnost z doby císaře Barbarossy (vládl 1152- 1190). I když se jedná převážně o ruiny, jejich rozměry jsou impozantní.


Reklama:


Reklama: