Hamburk - Průvodce a jak se tam dostat

Hamburk

Hamburk, město ležící na Labi, je s více než 1,7 milionu obyvatel na 2 místě v Německu a na 8. v EU. Zároveň je jednou ze 16 spolkových zemí SRN. Před sjednocením Německa v r. 1871 byl zcela nezávislým státem. Ve středověku byl členem Hanzovní ligy. Hamburk je dopravním uzlem a bohatým městem. Patří také k mediálním a průmyslovým střediskům (firmy Airbus, Blohm+ Voss a Aurubis). Ve městě sídlí Berenberg Bank, založená v r. 1590 (2. nejstarší na světě). Část přístavu tvořená skladišti, Speicherstadt, byla v r. 2015 zapsána do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Název Hamburk označoval původně hrad, který v r. 808 nechal postavit Karel Veliký. Biskupství zde vzniklo r. 834 a prvního biskupa Ansgara nazývali "Apoštolem severu". V období 9.- 13. stol. byl Hamburk vícekrát zničen (od Vikingů, Poláků a Dánů). Význačným datem je r. 1189, kdy císař Barbarossa udělil Hamburku status svobodného říšského města a volný přístup z dolního toku Labe do Severního moře. To brzy vedlo k dosažení pozice nejvýznamnějšího přístavu severní Evropy.


Obchodní spolek s Lübeckem z r. 1241 představoval základ Hanzovní ligy. V r. 1270 vznikl ve městě zákoník civilního a trestního práva jako první v Německu. R. 1350 zahubil mor větší část obyvatelstva. Nejstarší městská ústava pochází z r. 1410. V r. 1529 přijal Hamburk luteránskou víru a útočiště zde našli uprchlíci z Nizozemí a Francie. Za 30leté války byl postaven druhý pás hradeb a vzniklo tak Nové Město (Neustadt). R. 1810 připojil Napoleon město na 4 roky k Francii. Po jeho porážce v r. 1815 se Hamburk stal jedním z 39 státečků tvořících Německý spolek (do r. 1866). V r. 1842 zachvátil střed města "Velký požár". 20 000 lidí přišlo o přístřeší a obnova trvala přes 40 let. Následovalo období Severoněmeckého spolku (1866- 1871) a Německého císařství, které se v r. 1918 rozpadlo a po něm přišla Výmarská republika (do r. 1933). I v ní si Hamburk udržel samosprávu. Největší rozvoj zažil ve 2. pol.19. stol., kdy počet obyvatel dosáhl 800 tisíc. Díky obchodu s Amerikou se dostal mezi evropskými přístavy na 2. místo. Odjížděla odtud do USA většina německých a východoevropských emigrantů.


Za II. svět. války prodělal Hamburk sérii spojeneckých náletů, nejničivější v červenci 1943. Jejich následkem byla evakuace 1 milionu civilistů. V blízkosti města se nacházel koncentrační tábor Neuengamme, kde nepřežilo 43 000 vězňů. Ve městě byl největší podíl židů z celé říše. Jejich deportace do ghet v okupované Evropě začala v říjnu 1941 a jen málokdo nezahynul. Hamburk se vzdal britské armádě bez boje v květnu 1945 a dostal se do britské okupační zóny. V r. 1949 vznikla SRN. V letech 1960- 1962 zde vystupovali v začátcích své kariéry slavní Beatles. V únoru 1962 přišla ze Severního moře povodňová vlna, která zahubila přes 300 osob. Hamburk je napojen na 4 dálnice a vychází odtud železniční spojení do skandinávských zemí. Severní a jižní část města jsou propojeny mosty (celkově přes 2 400) a tunely. Hamburské mezinárodní letiště (8,5 km od centra) je nejstarší nejen v Německu, ale i na celém světě (otevřeno v r. 1911). Ročně je využije bezmála 15 milionů cestujících.

Co vidět, zažít a dělat:

Vystěhovatelské muzeum Ballinstadt

vynikající hamburské muzeum v původních prostorách přibližuje poměry, které přiměly 5 milionů lidí opustit Německo a odjet do USA a Jižní Ameriky v období let 1850- 1930.Vícejazyčná výstava ukazuje těžkosti. které museli emigranti překonat před vyplutím, během cesty a konečně při příchodu do Nového světa. Muzeum, vzdálené 4 km na jihovýchod od centra, je snadno dostupné linkou S- bahn. Adresa: Veddeler Bogen 2. Vstupné 12,5 eur, děti 7 eur. Otevírací doba: duben- říjen 10- 18 hod., listopad- březen 10- 16,30 hod.

Památník sv. Mikuláše

mikulášský kostel byl v 80. letech 19. stol. krátce nejvyšší stavbou světa a dodnes ho v Hamburku předstihuje jen televizní věž. Byl v poslední válce z větší části zničen- odtud jeho dnešní název. Prosklenný výtah vás dopraví na vyhlídkovou plošinu 76 m nad zemí. Ta je uvnitř kostelní věže a nabízí pohledy na starou část města. V kryptě najdete nekompromisní připomínku válečných hrůz, která se soustřeďuje na 3 události: německé bombardování anglického Coventry, zničení Varšavy a operace Gomora (třídenní bombardování Hamburku spojenci v červenci 1943). Adresa: Willy Brandt Str. 60. Stanice metra Rödingsmarkt. Vstupné 5 eur, děti 3 eura. Otevřeno květen- září 10- 18 hod., zbytek roku jen do 17 hod.

Škola Bullenhuser Damm

Za II. svět. války vybral v Osvětimi dr. Mengele 20 židovských dětí, které byly poslány do tábora v Neuengamme za účelem provádění lékařských pokusů. Na konci války je i s jejich opatrovníky z řad vězňů převezli do této jinak nezajímavé školy v průmyslové části města a tam je povraždili. I mezi mnoha válečnými násilnostmi tento příběh vyniká. O osudu dětí je ve škole instalována výstava. Podél blízké Grossmanstrasse kvetou na jejich památku záhony růží. Adresa: Bullenhuser Damm 92- 94. Vlaková zastávka Rothenburgsort. Otevřeno pouze o nedělích v 10- 17 hod.

Hamburská radnice

leží uprostřed Starého Města. Rozlehlá budova v novorenezančním slohu z r. 1897 sousedí s burzou. Má téměř 650 místností, mnohé z nich jsou o Muzejní noci přístupné. Jsou možné i prohlídky s průvodcem. Od radnice vás široká Mönchebergstrasse přivede ke kostelu sv. Petra ze 14. stol. Jeho věž měří 133 m.


Reklama:


Reklama: