Hanover - Průvodce a jak se tam dostat

Hanover

Hannover na řece Leine je hlavním městem německé spolkové země Dolní Sasko. Byl také sídlem hannoverské dynastie britských panovníků ( v letech 1714- 1901). Po napoleonských válkách se původní kurfiřství změnilo v Hannoverské království. Po r. 1868 byla Hannoverská provincie součástí Pruského království. Počtem obyvatel téměř 520 000 je Hannover v Německu na 13. místě. Pořádají se zde každoroční p průmyslové veletrhy, nejrozsáhlejší na světě. Velké akce jsou Schützenfest (střelecká slavnost) a Oktoberfest. Význam města spočívá v jeho univerzitním a lékařském školství, má mezinárodní letiště a je železniční a dálniční křižovatkou. Zoo bylo založeno v r. 1865. Vznik Hannoveru sahá do 13. stol., kdy se z rybářské osady stalo větší město díky poloze na křižovatce cest. Po řece mělo spojení s hanzovním městem Brémy. V příštím století už stály městské kostely stejně jako hradby se 3 branami. Důležitost Hannoveru se zvýšila s těžbou železa a stříbra v pohoří Harz. V r 1636 brunšvicko- lüneburský vévoda Jiří přenesl do města své sídlo. R 1692 povýšili vévodové na hodnost kurfiřtů a jejich země se nazývala Brunšvicko- lüneburské nebo Hannoverské kurfiřství. Tito kurfiřtové se v 18. stol. stali též britskými panovníky, jako první Jiří I. (vládl 1714- 1727).


Posledním britským králem, který vládl i v Hannoveru, byl Vilém IV. (na trůně 1830- 1837). Během perzonální unie navštěvovali panovníci město jen zřídkakdy. Během sedmileté války (1755- 1763) došlo v r. 1757 v blízkosti Hannoveru k bitvě u Hastenbecku, kde Francouzi porazili hannoverské vojáky a následně město obsadili. Příští rok je vyhnaly anglo- německé oddíly. V r. 1803 obsadila Hannover napoleonská armáda v počtu 30 000 mužů. Mnoho hannoverských vojáků pak odešlo do Británie, kde vytvořili Královskou německou legii, která se později vyznamenala v bitvě u Waterloo. Hannover se pak stal hlavním městem království, rozšířil se na západní břeh řeky a postupně se zvětšoval. V r. 1837 perzonální unie s Vel. Británií skončila a vláda nad Hannoverem připadla Ernestu Augustuvi (zemřel 1851).


Po vítězství nad Rakouskem (1866) si Prusko připojilo i Hannoversko jako svou provincii. Ale pro místní průmysl to byla dobrá zpráva. Následovalo období ekonomického rozvoje "Gründerzeit"- zlatého věku Německa. Do začátku I. svět. války se počet obyvatel Hannoveru více než ztrojnásobil. V r. 1893 byla zavedena elektrická tramvaj. V r. 1938 zastřelil hannoverský žid Grynszpan v Paříži německého diplomata, což vedlo ke "Křišťálové noci", protižidovskému pogromu. Byla při ní vypálena synagoga z r. 1870. Ze 4800 židů žijících ve městě jich na konci války zůstalo 100. Hannover byl jakožto průmyslové středisko a dopravní křižovatka důležitým cílem spojeneckých náletů. Bylo zničeno přes 90% historického centra a zabito přes 6 000 civilistů. Ruiny kostela sv. Egidia zůstaly stát jako válečný památník. Americké jednotky dobyly město v dubnu 1945 a Hannover se dostal do britské okupační zóny. V současnosti je město zapojeno do mezinárodní organizace Mayors for Peace, která usiluje o zákaz jaderných zbraní do r. 2020. Hannoverské výstaviště je nejrozlehlejší na světě. Zastřešená plocha (27 hal a pavilonů) dosahuje bezmála 0,5 km2. V areálu vyniká věž Hermes (89m) a dřevěná střecha EXPO, která nemá jinde obdoby. Fotbalový tým Hannover 96 hraje bundesligu a jeho stadion pojme 49 000 diváků.

Co vidět, zažít a dělat:

Zahrady Herrenhausen

velkolepé prostory asi 5 km od centra zahrnují Jiřskou zahradu, překrásný anglický park, a Horskou zahradu, což je botanická zahrada se skleníky orchidejí a kaktusů. Na jejím severním okraji stojí mauzoleum z r. 1846 určené pro krále Ernesta Augusta a jeho manželku Frederiku. Je v něm též hrobka Jiřího I., britského krále. Nedávno byl obnoven palác Herrenhausen, který slouží jako muzeum se zaměřením na hannoverské období baroka. Z jiných městských zahrad nutno zmínit Velkou zahradu z r. 1666. Je to výborně zachovaná ukázka raně barokní zahrady, ve které najdete vedle kaskád a kašen též zahradní divadlo.

Hannoverské zoo

založené v r. 1865 (5. nejstarší v Německu), nachází se na kraji parku Eilenriede. Bylo úspěšně přetvořeno na tématický park. V současnosti je návštěvnost půl milionu osob ročně. Příchozí očekává třeba Zimní zoo s vánoční tématikou nebo "Mullenwapp" (dětské oddělení s mláďaty). Další atrakce jsou farma Meyer z 19. stol. a "Plavba po řece Zambezi" podél otevřených klecí se slony a nosorožci. Adresa: Adenauerallee 3. Vstupné od 13,5 eur v létě a od 10,5 eur v zimě (po 16 hod. neplatíte).

Staré město

navzdory válečnému bombardování zůstalo půvabné. Gotický Marktkirche má původní prvky stejně jako Stará radnice z r. 1455 a sousední Ballhof (ze 17. stol., postavený pro míčovou hru podobnou badmintonu). Na Kramerstrasse a Burgstrasse byly obnoveny hrázděné domy a dům matematika Leibnize (1646- 1716) má opět renezanční průčelí. Před ním stojí nádherná kašna, kterou postavil Oskar Winter ke 100. výročí založení své firmy.

Jezero Masch

je uprostřed města, bylo napuštěno v r. 1936. Se svými rozměry 2,4x 0,5 km je největším a nejnavštěvovanějším sportovním areálem Hannoveru, využívaným jak veslaři a jachtaři, tak plavci. Jeho břehy obklopují pěkné stezky, které lákají k procházkám i pořádání pikniků. Na západním konci jezera najdete Dolnosaský stadion, postavený v r. 1954 na troskách budov zničených za II. svět. války.


Reklama:


Spojení s nízkonákladovými leteckými společnostmi

Z letiště Na letiště
Vídeň, Schwechat International (VIE) Hanover, Hannover (HAJ)
Vídeň, Schwechat International (VIE) Hanover, Hannover (HAJ)


Reklama: