Leicester - Průvodce a jak se tam dostat

Leicester

Leicester, anglické město v regionu East Midlands, je správním centrem hrabství Leicestershire. Protéká jím řeka Soar a docela blízko se rozkládá „National Forest“ (nově zalesňovaná oblast o rozloze 520 km2). Počet jeho obyvatel dosahuje 330 000, zatímco aglomerace jich má až 510 000. Podíl mládeže do 19 let představuje 27%, nejvíce v regionu. V římské době zde stála předsunutá vojenská stanice zvaná Ratae. Dodnes se zachovaly starověké cesty a lázně. Za vlády Římanů byla okolní krajina obydlena keltským kmenem Corieltauvi. Poté, co Římané odešli, je historie Leicestru jen mlhavá. Po dánském vpádu v 9. stol. se Leicester počítá mezi 5 opevněných měst území Danelaw. V kronice Domesday Book (1086) je zmiňován jako „Ledecestre“. V raně moderním období (16.- 18. stol.) mělo město právo pořádat trhy. Průmyslová revoluce umožnila jeho neplánovité rozšiřování.


V 19. stol. byla zřízena síť železniční a lodní dopravy a to umožnilo výstavbu manufaktur (strojírenství, výroba obuvi a punčoch). Leicester je jedním z nejstarších měst v zemi. Sídlem biskupství se stal asi v r. 680. V téže době měl i městská práva, o která ale přišel v 11. stol. Rozloha Leicestru se v 19. a 20. stol. vícekrát zvětšila. V r. 1889 byl prohlášen za „county borough“ (město nezávislé na správě hrabství). A v r. 1919 mu byla vrácena městská práva. Ve městě se křižují důležité železnice: Midland Main Line a CrossCountry Line. Také se zde setkávají dálnice M1 a M69. Obyvatelstvo Leicestru je svým původem opravdu rozmanité: dobře zavedené komunity z jihu Asie a Karibiku později doplnili evropští přistěhovalci. Ve městě působí Leicesterská univerzita, známá kvalitou výuky i výzkumu. Druhá, univerzita de Montfort, se zaměřuje na speciální obory. Zdá se, že Římané přišli do dnešního Leicestru kolem r. 47, když dobyli jižní Anglii. Původní osídlení kmene Corieltauvi se nalézalo poblíž římské silnice spojující současný Exeter a Lincoln. Brzy se zde vyvinulo kmenové centrum známé jako Ratae Corieltauvorum. Ve 2. stol. už mělo forum a lázně. Jejich zbytky můžete vidět v místě Jewry Wall. Poté co zemi obsadili Sasové, byl Leicester začleněn do království Mercia.


Po vpádu Dánů a později Normanů tu kolem r. 1136 vládl král Leir (předloha pro W. Shakespeara). Ve zdejším kostele Greyfriars byl pohřben Richard III. (zemřel 1485). V době občanské války (polovina 17. stol.) byl Leicester baštou strany Parlamentu. V r. 1790 spojil Grand Union Canal město s Londýnem a Birminghamem. Železnice sem dorazila v r. 1832. Za největšího rozmachu průmyslu se na konci 19. stol. během 40 let počet obyvatel ztrojnásobil. Před II. svět. válkou našlo v Leicestru útočiště mnoho politických uprchlíků. Po válce v souvislosti s úpadkem většiny průmyslových odvětví byly původní objekty přeměněny na zařízení sloužící službám a maloobchodu.

Co vidět, zažít a dělat:

Chrámy

občané indického původu postavili v Leicestru desítky mešit a chrámů, některé přímo uprostřed města. Jain centrum, které sídlí v adaptovaném kostele, pečuje o vyznavače jainismu, náboženství stejně starého jako buddhismus. Zdi pokryté blyštivým mramorem skrývají okázalý interiér, který připomíná pískovcové chrámy v indickém státě Rádžastán. Před vstupem se vyzujte. Adresa: 32 Oxford St., Leicester. Otevřeno denně v 8,30- 20,30 hod., v neděli jen do 18,30 hod. Guru Nanak Gurdwara- působí zvenku jednoduše, ale uvnitř najdete Muzeum sikhské kultury s impozantním modelem amritsarského Zlatého chrámu. Adresa: 9 Holy Bone, Leicester. Otevírací doba: čtvrtek 13- 16 hod., sobota 19- 20,30 hod.

Král Richard III

čerstvě otevřené návštěvnické centrum obsahuje 3 oddělení. Část „Dynastie“ zachycuje vzestup Richarda, posledního královského příslušníka rodu Plantagenetů. Oddělení „Smrt“ dokumentuje bitvu u Bosworthu (1485), kde jeho život skončil. Byl posledním králem Anglie, který zahynul na válečném poli. A závěrečná část „Objev“ vám umožní shlédnout lokalitu, ve které byl nalezen jeho hrob. Adresa: St. Martin Pl. Otevřeno: všední dny 10- 16 hod., sobota a neděle do 17 hod. Vstupné: 7,95 GBP, děti 4,75 GBP.

Zlatá míle

rušná asijská čtvrt, která vám dá představu o pestrosti přistěhovalců z tohoto světadílu. Najdete ji necelé 2 km od centra Leicestru severním směrem. Je vyhlášená svými indickými a vegetariánskými restauracemi. Mnozí návštěvníci přijíždějí do města speciálně kvůli nim. Vedle gastronomie nabízí Zlatá míle též obchody s oblečením a klenotnictví. Dopravní spojení: autobus 22 z nádraží Haymarket.

Lesopark Bradgate

ve vzdálenosti 8 km od nádraží v Leicestru se u vesnice Newtown Linford rozkládá lesopark o rozloze 340 ha. Pokud toužíte strávit klidný den v přírodě, přijeďte sem. Nezapomeňte si vzít potřeby na piknik, kameru a pohodlné boty. Vjezd do parku autem je tolerován pouze ve čtvrtek a to v letním období (od dubna do října). Můžete si objednat prohlídku v doprovodu strážce parku. Vstupné se platí za pobyt delší než 3 hod.


Reklama:


Spojení s nízkonákladovými leteckými společnostmi

Z letiště Na letiště


Reklama: