Liverpool - Průvodce a jak se tam dostat

Liverpool

Liverpool je město v anglickém severozápadním hrabství Merseyside, na východní straně mořské zátoky, kterou vytváří řeka Mersey. Status města má od r. 1880. Čítá necelých 470 000 obyvatel, zatímco aglomerace představuje bezmála 2 1/4 milionu. Leží v historickém hrabství Lancashire. Jeho rozvoj závisel především z postavení prvořadého přístavu, který se podílel na trhu s otroky. Z toho vyplývala i velká rozmanitost jeho obyvatel. Čínská komunita ve městě je v Evropě nejstarší. Společnost černochů z Karibiku vznikla již na počátku 20. stol., nejdříve v celé Anglii. Liverpool oslavil v r. 2007 osm set let své existence a v následujícím roce byl vybrán za hlavní město evropské kultury. Přitom mohli návštěvníci obdivovat mechanického 8nohého pavouka La Princesse, měřícího 20 m a vážícího 37 t. Díky svým rodákům, slavným Beatles, si Liverpool vysloužil titul "hlavní město popu". Některé části centra se v r. 2004 dostaly na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Jmenujme alespoň Liverpool Maritime Mercantile City. Město má 2 významné fotbalové kluby: FC Liverpool a Everton, z nichž první získal nejvíce evropských trofejí ze všech anglických ligových mužstev.


Světově proslulý dostih Grand National se každoročně odbývá na předměstí Aintree. V r. 1207 prohlásil král Jan Bezzemek založení Liverpoolu. Říká se, že původní plán města se 7 ulicemi kreslil sám. Ještě v polovině 16. stol. v něm nežilo víc než 500 lidí. Během občanské války došlo v r. 1644 k jeho 18dennímu obléhání. R. 1699 se stalo město sídlem farnosti a v témže roce vyplula první otrokářská loď. Růst Liverpoolu nastal v 18. stol. v souvislosti s obchodem se Západní Indií. Zřízení prvního mokrého doku se datuje do r. 1715. Na začátku 19. stol. hrál Liverpool důležitou roli při lovu tuleňů v Antarktidě. Přístavem procházel velký objem zboží, a to umožnilo postavení mnoha městských budov. V r. 1830 spojila město s Manchestrem jako první na světě železnice. Ve 40tých letech 19. stol. začaly přicházet statisíce Irů kvůli hladomoru v jejich vlasti.


Do konce století a na začátku 20. stol. je následovali příslušníci dalších národností jako Němci, Řekové, Poláci, Židé a lidé ze severu Evropy. Mnozí si zde založili kostely, které slouží dodnes. Ve 20tých a 30tých letech 20. stol. se mnoho obyvatel přestěhovalo z centra do nově postavených domů na předměstích. V době světové krize dosáhl počet nezaměstnaných 30%. Ve II. svět. válce zažila liverpoolská oblast 80 náletů, kdy bylo zabito 2 500 osob a poškozena téměř polovina domů. Po válce se stavěla nová sídliště a vznikl kontejnerový terminál Seaforth Dock severně od centra. V té době přijal Liverpool značné množství přistěhovalců ze zemí Commonwealthu. V 60tých letech 20. stol. bylo město střediskem hudebního stylu "Merseybeat". Od poloviny 70tých let procházely doky a tradiční průmyslová odvětví obdobím úpadku. S nástupem kontejnerové přepravy se městské doky ukázaly jako zastaralé. Na začátku 80tých let 20 stol. se nezaměstnanost dostala na 17%. Na konci 20. stol. se Liverpool soustředil na obnovu a to pokračuje doposud. V r. 1974 se stal metropolitním střediskem nově vytvořeného hrabství Merseyside. V červnu 2014 zahájil ministerský předseda Cameron Mezinárodní festival podnikání, největší událost roku.

Co vidět, zažít a dělat:

Katedrála

patří anglikánské církvi a je stavbou superlativů. Nejenže je největším chrámem v Anglii, ale mezi anglikánskými kostely má co do rozměrů i světové prvenství. Je dílem Gilberta Scotta, který též vytvořil typické červené telefonní budky a elektrárnu v londýnském Southwarku, později přeměněnou na galerii Tate Modern. Ústřední zvon je 3. největší na světě a varhany se svými 9 765 píšťalami nemají nejspíš konkurenci. Návštěvnické centrum promítá 10minutový panoramatický film o historii katedrály. Pak následuje individuální prohlídka s výkladem do sluchátek. Vstupenka vám umožňuje výstup na 101 m vysokou věž, odkud máte úžasný výhled na Liverpool a za dobré viditelnosti spatříte i věž v Blackpoolu (asi 45 km). Adresa: Upper Duke St. Vstupné 5 GBP. Otevírací doba: 8- 18 hod.

Albertovy doky

je jedna z hlavních atrakcí Liverpoolu, která je zařazena do Světového kulturního dědictví UNESCO. Rozkládají se na vodní ploše bezmála 3 ha, kterou omezuje kolonáda mohutných litinových sloupů a působivá 5podlažní skladiště. Překvapivý rozvojový program doky skutečně oživil. Najdete zde několik vynikajících muzeí (Beatles Story Muzeum, International Slavery Muzeum a Border Force National Muzeum), pobočku londýnské Tate Gallery stejně jako pár výborných restaurantů a barů.

Válečné muzeum

tajné velitelské centrum bitvy o Atlantik bylo od konce II. svět. války zachováno v nezměněném stavu. Můžete zahlédnout komplikované nervové ústředí spojeneckých operací včetně veledůležité místnosti s mapami, kde lze pocítit tíhu rizika rozhodování. Adresa: 1 Rumford St. Vstupné: 6 GBP, děti 4 GBP. Otevírací doba: 10,30- 16,30 hod. kromě pátku a neděle od března do října.


Reklama:


Reklama: