Malaga - Průvodce a jak se tam dostat

Malaga

Málaga je hlavním městem stejnojmenné španělské provincie v autonomní oblasti Andalusia. Má skoro 570 000 obyvatel a řadí se tak v Andalusii na 2. místo a v celém státě na 6. Z velkých evropských měst je situováno nejjižněji. Leží na Slunečném pobřeží ve vzdálenosti pouhých 130 km od afrických břehů. Panuje zde subtropické podnebí s teplými zimami (průměrná denní teplota kolem 17°C). Letní sezóna trvá až 8 měsíců. Historie města zahrnuje asi 2800 let a to dělá z Malagy jedno z nejstarších měst. Založili je Féničané asi v r. 770 př. n. l. jako Malaku a od 6. stol. př. n. l. mu vládlo starověké Kartágo. Od r. 218 př. n. l. je získali Římané. Poté co v r. 476 n. l. západořímská říše zanikla, spadala Málaga pod nadvládu Maurů. R. 1487 v průběhu reconquisty dobyli Málagu křesťanští Španělé. Archeologické nálezy ze všech těchto period vytvářejí v centru města muzeum pod širým nebem.


Bohaté kulturní dědictví města vyvolalo jeho nominaci na Evropské hlavní město kultury 2016. Slavnými rodáky jsou Pablo Picasso, herec Antonio Banderas a židovský filozof Solomon Ibn Gabirol, latinsky Avicebrol (1021- 1056). Nejvýznamnější hospodářská odvětví jsou turistika, stavební a technologická činnost, ale rozvíjí se i doprava a logistika. Málaga je hlavní ekonomické a finanční středisko jižního Španělska a v celé zemi zaujímá 4. místo. Féničtí zakladatelé Málagy pocházeli z města Tyru (dnes v Libanonu). Označení „Malaka“ je snad odvozeno z fénického výrazu pro sůl. V římském období dosáhlo město pozoruhodného rozvoje. Řídilo se vlastními zákony a vybudovalo si i amfiteátr.


Po Římanech přišli Visigóti a v letech 550- 621 patřila Málaga Byzantincům. V 8. stol. za vlády Arabů se stala důležitým obchodním centrem. Málaga byla zprvu ovládána Kordobským kalifátem. Později povýšila na sídlo jiného království pod vládou dynastie Ziridů. Dalším státním útvarem byla malagská Taifa, která byla v r. 1239 dobyta Granadským emirátem. Málaga byla mezi těmi městy Pyrenejského poloostrova, kde vládli Maurové nejdéle. V r. 1487 se obklíčení obránci museli vzdát a byli pak často prodáni do otroctví. V r. 1704 se v nerozhodné bitvě u Málagy střetli Angličané a Nizozemci s francouzským a španělským loďstvem. V 19. stol. zažila Málaga éru rychlého růstu, který ale brzy skončil. Vláda totiž podporovala rozvoj průmyslu na severu státu. Po vojenském puči v červenci 1936 si republikánská vláda Málagu udržela. Její přístav byl základnou loďstva republikánů a utrpěl ostřelováním z italských válečných lodí. V únoru 1937 se podařilo frankistům město dobýt, zahynulo přitom 7 000 místních občanů. Byl zajat i známý britský novinář a spisovatel Arthur Koestler, který tam sbíral podklady pro knihu „Španělská závěť“. Po válce se Málaga a celé Slunečné pobřeží staly nejoblíbenější turistickou oblastí Španělska.

Co vidět, zažít a dělat:

Zřícenina Alcazaba

pokud jste nestihli navštívit Alhambru v Granadě, může vám to tato památka částečně vynahradit. Přístup je hned vedle římského amfiteátru, odkud se vydáte klikatou stezkou ukrytou v bujné zeleni. Budete míjet karmínové bougainvillie, vznosné palmy a vonné jasmíny. Pozůstatky pevnosti postavené v 11. stol. za maurské vlády, byly důkladně zrestaurovány. Podkovovité oblouky a nádvoří s kašnami připomínají amosféru té doby. Podívejte se do malého archeologického muzea se sbírkou islámské keramiky. Otevřeno: duben až říjen v 9,30- 20 hod. kromě pondělí. Vstupné 2,10 eur.

Picassův rodný dům

malíř se v něm narodil v r. 1881 a při jeho návštěvě nahlédnete do umělcova dětství. V domě je replika malířova ateliéru a malá výstava Picassových prací obměňovaná čtvrtletně. Předměty z pozůstalosti umělce a jeho rodiny jsou součástí výstavy. Adresa: Plaza de la Merced 15. Otevřeno 9,30- 20hod. Vstupné 1 euro.

Park Paseo de Espaňa

založili ho kolem r. 1890 na území, které bylo předtím mořským dnem. Zahrada sledující jeho jižní stranu je plná tropických rostlin a umožňuje příjemný oddech od městského ruchu. Staří i mladí vyhledávají stín vysokých palem. O nedělích je přicházejí bavit hudebníci a komici. Na opačné, severní straně se rozměrný palác de la Aduana přeměnil na Muzeum Malagy. Jeho sbírka obsahuje vynikající díla velkých malířů (de Zubarán, Murillo, de Ribera a de Mena).

Botanická zahrada La Concepción

je poblíž pobřeží Středozemního moře 4 km na sever od Málagy. V polovině 19. stol. ji přetvořili z tropického lesa aristokratičtí manželé- Španěl Oyarzabal a Britka Livermore. Zahradu proslavily purpurově kvetoucí vistérie. Když se tam vydáte vozem, jeďte po A45 od obchvatu Málagy na sever až na 166. km a sledujte směrovky na „Jardín Botánico“. Otevřeno kromě pondělí v 9,30- 20,30 hod. Vstupné 5,20 eur, děti 3,10 eur.


Reklama:


Reklama: