Oslo - Průvodce a jak se tam dostat

Oslo

Oslo je hlavní a nejlidnatější město v Norsku. Představuje ale také provincii a městský distrikt. Leží na jihu státu na samém konci Oslofjordu. V r. 2014 mělo Oslo 634 000 obyvatel, aglomerace asi 1,5 milionu. Populační přírůstek je mezi velkoměsty nejvyšší v Evropě, především kvůli zahraničním imigrantům (víc než čtvrtina obyvatel Oslo). Ale i porodnost starousedlíků je značná. K založení města došlo v r. 1048 a r. 1070 zde sídlil biskup. Král Haakon V. sem přemístil hlavní město z Bergenu v r. 1300. V období perzonální unie s Dánskem nebo Švédskem jeho význam poklesl. Po ničivém 3denním požáru v r. 1624 se obnovená výstavba přesunula blíž ke hradu Akershus. Všichni měšťané museli přemístit své obchody a dílny do nového města. Stalo se to za vlády Kristiána IV. a na jeho počest se město přejmenovalo na Christiania, později Kristiania. Původní název mu byl vrácen r 1925. Oslo je hospodářským a správním centrem Norska. Soustřeďuje se zde obchod, bankovnictví, průmysl a lodní doprava. V evropském měřítku je Oslo významné v odvětvích souvisejících s mořem. Pokud se jedná o životní náklady, umístilo se v pořadí nejdražších měst světa na 2. místě za Tokiem. Podle norských ság založil Oslo král Harald Hardrade.


Za vlády krále Olava Kyrreho (1067- 1093) se patronem města stal sv. Hallvard. Na konci 12. stol. se do Oslo začali z Rostocku stěhovat hanzovní obchodníci a získali zde rozhodující vliv. Haakon V. (vládl 1299- 1319) začal budovat hrad Akershus a usídlil se v Oslo natrvalo. Za jeho vlády se město ocitlo na svém vrcholu. V r. 1349, podobně jako jinde v Evropě, postihla Oslo epidemie moru a církevní příjmy velice poklesly. Následkem toho ovládli hanzovní kupci v 15. stol. zahraniční obchod. Na sklonku 14. stol. bylo Norsko v unii s Dánskem tím slabším partnerem, neboť panovníci sídlili v Kodani.


V r. 1654 vypukla ve městě morová nákaza. V 18. stol., po skončení Severní války (1700- 1721), se ekonomika ve městě pozvedla díky stavbě lodí, a tak se v Christianii vyvinul obchodní přístav. Skutečným hlavním městem se stala Christiania v r. 1814, kdy se země začlenila do perzonální unie se Švédskem. V 19. stol. byla založena univerzita (1811) a postaveny význačné stavby: královský palác, parlament („Stortinget“), Národní divadlo, budova univerzity a burzy. V té době žili 2 světově proslulí norští umělci: Henrik Ibsen a Knut Hamsun (Nobelova cena za literaturu).Od r. 1840 zmohutněl průmysl, což vyvolalo vytvoření nových institucí. R. 1850 předstihlo město lidnatostí Bergen. Od r. 1880 se v průběhu 9 let hodně vystavělo. V r. 1905 se Norsko osamostatnilo. Za II. svět. války byla země obsazena Němci (1940- 1945). V r. 1950 byla dokončena radnice, asi nejznámější silueta města. (Stavěla se od r. 1931). Munchovo muzeum je v provozu od r. 1963. R. 2008 byla otevřena nová budova opery a baletu.Je to rozsáhlá stavba s 1 100 místnostmi obložená italským mramorem a bílou žulou. V r 2011 se stala vládní čtvrt v Oslo cílem teroristického útoku, který těžce poškodil několik budov a zabil 8 osob.

Co vidět, zažít a dělat:

Holmenkollen

skokanský můstek včetně muzea lyžování a vyhlídkové plošiny symbolizuje více než stoletou historii lyžařských soutěží. Muzeum je nejstarší svého druhu na světě. Přehledně zachycuje více než 4 000 let, kdy člověk používá lyže. Také zde vystavují památky z norských polárních výprav. Jestliže vystoupíte na plošinu na vrcholu můstku, přehlédnete velkou část hlavního města. Otevřeno do konce dubna denně v 10- 16 hod. Vstupné 120 NOK, zlevněné 100 NOK, děti 60 NOK.

Vigelandův park

je jedním z nejnavštěvovanějších míst Norska (přes 1 milion zájemců ročně). Jedinečné sousoší je životním dílem sochaře Gustava Vigelanda (1869- 1943), obsahuje přes 200 soch vytvořených z bronzu, litiny a žuly. Mezi nejvyhledávanější patří „Sinnafaggen“ (Rozzlobený kluk), Monolit a Kolo života. Vigeland též navrhl koncepci celého parku a předal mu lidské poselství. Areál je otevřen celoročně a je oblíben jako rekreační zóna. Vstup je volný.

Polární loď Fram

je nejmohutnější dřevěná loď, která byla kdy postavena. Stále drží rekordy v doplutí do míst nejblíže obou pólů. Při návštěvě muzea můžete vstoupit na lodní palubu a představit si, jak posádka se psy přežívala v ledové Arktidě a Antarktidě. V r. 2013 se v nové budově Gjoa otevřely expozice o Arktidě a Severozápadním průjezdu- o dávných pokusech překonat tuto trasu a o Amundsenově výpravě v r. 1903- 1906. Výstavy jsou zprostředkovány za pomoci fotografií, filmů, map a zvláštních světelných efektů. Je zde model slavné lodi zamrzlé v ledu a především plavidlo samo. Na simulátorech můžete zažít mráz a nástrahy polárních výprav před více než 100 lety. Výklad se přednáší v 10 jazycích. V muzejním obchodě můžete koupit něco na památku. Otevřeno: do konce března denně v 10- 16 hod. Vstupné 100 NOK, senioři 70 NOK, studenti a děti do 16 let 40 NOK.

Pevnost Akershus

je to pravé místo, kde se seznámíte s historií Oslo a prožijete příjemný den. Hrad založil v r. 1299 král Haakon VI. ve strategické poloze na samém výběžku pevniny. Během staletí zůstala pevnost nedobytná. Dánský a norský král Kristián IV. (vládl v r. 1588- 1648) Akershus zmodernizoval a přeměnil na renezanční královské sídlo. Prohlídky s průvodcem pro jednotlivce i skupiny se organizují jen v létě. Areál pevnosti je oblíbeným místem pro konání akcí jako koncertů a slavností. Otevírací doba: do konce dubna denně v 7- 21 hod. Vstupné se neplatí.


Reklama:


Reklama: