Paříž - Průvodce a jak se tam dostat

Paříž

Paříž, hlavní a nejlidnatější francouzské město, leží na řece Seině na severu státu. Je centrem regionu Ile de France (též Pařížský region). Město samo čítá kolem 2,27 milionu obyvatel, ale obklopuje je největší aglomerace v EU s více než 12 miliony osob. Paříž založil ve 3. stol. př.n.l. keltský kmen Parisiů. Až do 12. stol. byla největším městem na Západě s jednou z nejstarších evropských univerzit, Sorbonnou. Vypukla tam Francouzská revoluce a město se stalo centrem peněžnictví, obchodu, módy, vědy a umění. Toto postavení si uchovává do dneška. V Paříži se nalézá několik nejvíce navštěvovaných muzeí světa jako Louvre nebo Muzeum d'Orsay.


Mezi nejvýznamnější stavební památky se řadí katedrála Notre Dame ze 12. stol., Svatá kaple (13. stol), Eiffelova věž z r. 1889 a bazilika Sacre Coeur, dominanta čtvrti Montmartre. Ta byla dokončena v r. 1914. Do města každoročně přijede přes 29 milionů turistů, je to jeden z nejoblíbenějších cílů. Od r. 1973 se v Paříži koná 2x ročně Týden módy. Cizince rovněž přitahuje „haute cuisine“, nabízená ve vybraných restaurantech a hotelech. Sídlí zde redakce hlavních deníků (Le Monde, Le Figaro a Libération). Sport je zastoupen fotbalovým klubem Paris Saint Germain a Stade Francais, který provozuje ragby. Při příležitosti fotbalového MS 1998 byl otevřen stadion Stade de France s 80 000 místy na sezení. Tenisový turnaj French Open, jeden z Grand Slamu, se odehrává na antuce stadionu Rolanda Garosse z r. 1928. Letní olympiádu hostila Paříž 2x, a sice v r. 1900 a 1924. Dalšími sportovními událostmi bylo fotbalové MS 1938 a Světový pohár v ragby v r. 2007. Leteckou dopravu zajišťují 2 mezinárodní letiště: Charlese de Gaulla (25 km na severovýchod) a Orly (13 km jižně). Společně odbaví ročně 89 milionů pasažérů.


Pařížské metro z r. 1900 použije denně 9 milionů osob. Doprava ve městě, kam směřuje množství silnic, je odlehčena 3 trasami obchvatů. Římané dobyli Pařížskou pánev r. 52 př.n. l.a na ostrově v Seině založili vojenský tábor. Galo- římské město se původně nazývalo Lutetia. Úspěšně rostlo, byly v něm chrámy, lázně, fórum a amfiteátr. Křesťanství zavedl sv. Denis, první pařížský biskup, v polovině 3. stol. Ten byl sťat na kopci zvaném Hora mučedníků („Montmartre“). První král Merovejské dynastie Clovis I. zvolil v r. 508 Paříž svým sídlem. Za vlády Kapetovců zaujalo město ve Francii přední postavení. V r. 1163 se započalo se stavbou katedrály. Na levém říčním břehu vznikla univerzita, zatímco na opačném se soustředil obchod a finance. Král Filip II. (vládl 1180- 1223) vybudoval mohutnou pevnost Louvre a městské hradby. Za Stoleté války okupovali v letech 1356- 1436 Paříž Angličané s Burgunďany. V období náboženských válek ve 2. polovině 16. stol. stáli měšťané na straně Katolické ligy. V r. 1572 zažila Paříž Bartolomějskou noc- povraždění tisíců hugenotů.


Do r. 1610, kdy byl zavražděn, stihl král Jindřich IV. obnovit most Pont Neuf a vytvořit první obytné náměstí, dnešní Place des Vosges. Kardinál Richelieu (zemřel 1642) se rozhodl, že udělá z Paříže nejkrásnější město Evropy. Nechal postavit 5 nových mostů, kapli v Sorbonně a vlastní palác, současný Palais- Royal. Král Ludvík XIV. (vládl 1643- 1715) přenesl v r. 1682 svůj dvůr do Versailles (Světové kulturní dědictví UNESCO). Jeho vláda představovala nebývalý rozkvět vědy a umění. Nechal odstranit hradby a nahradil je Velkými bulváry. V 18. stol. se mluví o Paříži jako o centru osvícenství. 14. 7. 1789 začala dobytím Bastilly Francouzská revoluce. R. 1793 (vláda teroru) skončil na popravišti král Ludvík XVI. a další šlechtici. V r. 1799 se dostal k moci Napoleon Bonaparte, který budoval památníky vojenských úspěchů (Vítězný oblouk). R. 1871 se Paříž vzdala pruským oblehatelům. Pak přišla 2měsíční vláda Pařížské komuny.


Za 1. svět. války odolalo město německým útokům z děl a vzducholodí. V letech 1940- 1944 byla Paříž obsazena nacisty. V 50tých až 80tých letech 20. stol. začal počet pařížských obyvatel značně klesat, v souvislosti s jejich stěhováním na předměstí. Ve 21. stol. se tento trend podařilo zastavit. Vyrostly nové monumentální stavby jako Centre Georges Pompidou (1977) nebo Opera Bastille z r. 1989. Do r. 2030 má být dokončen dopravní systém Grand Paris Express za 35 miliard eur.

Co vidět, zažít a dělat:

Avenue Champs Elysées

snad nejslavnější třída planety. Spojuje Place de la Concorde a Place Charles de Gaulle, kde stojí Triumfální oblouk. Je dlouhá takřka 2 km a její šířka dosahuje 70 m. Na západním konci je lemována budovami divadel, biografy, kavárnami a přepychovými obchody. Na opačném konci sousedí se zahradami Champs- Elysées, ve kterých jsou Grand a Petit Palais. Když bulvár přejdete, narazíte na Elysejský palác, kde od r. 1873 sídlí francouzští prezidenti. Velkolepá třída bývá dějištěm význačných oslav. Pařížané se zde veselí na Silvestra a 14. července tu sledují vojenskou přehlídku. Stejně tak si připomínají výročí konce II. svět. války nebo se radují ze zisku titulu fotbalového mistra světa.

Centre Pompidou

je realizací představy bývalého prezidenta o zřízení stánku moderního umění. Vítězní projektanti Rogers, Piano a Franchini zavrhli vžité zvyklosti a umístili prvky jako schodiště a barevné potrubí vně budovy. Tím uvolnili vnitřek pro vystavení uměleckých děl. Konstrukce ze skla a kovu vyvolala zpočátku odpor veřejnosti. Ale po otevření muzea v r. 1977 se návštěvnost dostala na 5násobek předpokládané, takže patří k největším atrakcím Paříže.

Svatá kaple

najdete ji na ostrově Ile de la Cité, v samém středu Paříže. Myšlenka na její zbudování vznikla v hlavě krále Ludvíka IX., který hledal vhodné místo pro Kristovu trnovou korunu a část sv. Kříže. Tyto relikvie koupil od byzantského císaře Balduina II. a zaplatil za ně bezmála 4x víc než stála stavba svatyně. Později přibyly další ostatky. Tvůrcem kaple je Pierre de Montreuil, který navrhl i jiné gotické chrámy. Průkopnické dílo se započalo v r. 1242 a za udivujících 6 let bylo dokončeno.


Reklama:


Reklama: