Riga - Průvodce a jak se tam dostat

Riga

Riga je hlavní a největší město Lotyšska. Má skoro 650 000 obyvatel, a tak je nejlidnatější ze všech 3 pobaltských republik. Žije v něm třetina lotyšských obyvatel. Město se rozkládá na břehu Rižského zálivu při ústí řeky Daugava. Jeho nadmořská výška nikde nepřesahuje 10 m. Riga se stala městem r. 1201. Její centrum je zapsáno v Seznamu světového kulturního dědictví kvůli secesním stavbám a dřevěné architektuře 19. stol. V r. 2014 byla Riga hlavním evropským městem kultury a odehrály se zde i další vrcholné události (písňová soutěž Eurovize v r. 2003 a hokejové mistrovství světa r. 2006). Mezinárodní letiště v Rize je největší v Pobaltí.


Na místě dnešního města existoval již ve 2. stol. přírodní přístav, který založili Livové (řadí se do skupiny finských kmenů). Riga začala růst jako středisko vikinského obchodu. Konec 12. stol. byl ve znamení násilného obracení pohanských Livů na křesťanství. V souvislosti s křížovou výpravou přemístil biskup Albert r. 1201 do Rigy sídlo biskupství a založil Mečový řád livonských bratrů. Začala tak německá nadvláda nad Baltem, která trvala dalších 700 let. V r. 1282 se Riga stala členem Hansovní ligy. To dodalo městu potřebnou stabilitu. Jak vliv hansy slábl, byla Riga předmětem cizích vojenských a politických výbojů.


V r. 1522 se zde prosadila reformace. 20 let byla Riga svobodným říšským městem a následně byla ovládána polsko- litevskou unií. V období polsko- švédské války (1621- 1625) zde vládl švédský král Gustav Adolf. Za války rusko- švédské město odolalo ruskému obležení. Ale v r. 1710 (Severní válka) oblehl Rigu postiženou morem car Petr Veliký. Město se vzdalo, ale výsady mu dobyvatel ponechal. Riga byla ustanovena sídlem livonské gubernie. Pro carské Rusko představovala důležitý přístav a průmyslové centrum. To platilo až do 1. svět. války. Během všech těchto zvratů si početní převahu ve městě udrželi Němci. Ve 2. polovině 19. stol. se Riga stala střediskem hnutí za národní probuzení Lotyšů.


V září 1917 obsadila město německá armáda. Podle Brest- litevské smlouvy z března 1918 připadly pobaltské země Němcům. Ti ale museli po své konečné porážce souhlasit s vyhlášením samostatnosti Lotyšska, ke kterému došlo 18. 11. 1918. Tento stát nevydržel dlouho- v červnu 1940 byla země připojena k SSSR a následovala německá okupace (1941- 1944). Od října 1944 byla Riga opět sovětská. V dalších letech nastal mohutný příliv přistěhovalců z Ruska, takže podíl Lotyšů ve městě klesl pod 40%. Po rozpadu SSSR byla v r. 1991 obnovena lotyšská nezávislost. V r. 2004 vstoupila země do NATO a EU a rychle se do těchto organizací integruje.


Co vidět, zažít a dělat:

Památník Svobody

je symbolem samostatného Lotyšska. Snaha po vytvoření vhodného monumentu začala brzy po získání nezávislosti. Jeho stavba se uskutečnila v r. 1931- 1935, autorem byl přední architekt Zale. Na soše Svobody vidíme 3 hvězdy, které představují historické části země. Podstavec obklopují sousoší „Strážci vlasti“, „Matka Latvija“ a další. Památník je situován k západu. Je zajímavé, že tento symbol nezávislosti přečkal sovětskou éru. Stalin sice plánoval zničení pomníku, ale žačka jeho tvůrce Věra Muchinová se proti tomu postavila. Památka velké umělecké hodnoty zůstala zachována. Na protější straně bulváru byl vztyčen pomník Lenina, který je obrácen tváří k východu a zády ke „Svobodě“. V období éry Gorbačova se v blízkosti památníku konaly demonstrace. Mívali zde své srazy veteráni z lotyšské legie SS. To ale úřady zakázaly. Adresa: Brivibas bulvaris

Ulička Rozena

je nejen jedna z nejkratších ulic v Rize, ale také vůbec nejužší. Jestliže máte dost dlouhé ruce, dosáhnete zároveň na obě protější stěny. Můžete si vychutnat pivo v zahradní restauraci na jejím jednom konci nebo si zajít do středověké krčmy na straně opačné.

Židovská synagoga

je jediná v Rize, která slouží svému účelu. Byla postavena v r. 1904 jako nádherná ukázka secesního slohu. Jen ona byla ušetřena nacistického ničení. Okolní zástavba je totiž velmi hustá, takže ji vypálit ji by bylo nebezpečné. Synagoga je úhledně obnovena, je to krásná památka. Zřízenec, který prodává vstupenky, vám dá mnoho informací nejen o budově, ale i o místní židovské komunitě. Když vyjdete ze synagogy, udělejte si procházku po okolí. Je to kouzelná část Starého města.

Prašná věž ve Staré Rize

je jediná věž, která se z městského opevnění zachovala. Pochází ze 13. stol., byla ze všech nejmohutnější a chránila vstup do města z pevniny až do 17. stol. Potom se v ní skladoval střelný prach- odtud její název. Dnes v ní sídlí Vojenské muzeum. Adresa: Smilsu iela 20


Reklama:


Reklama:
290813 BT_BalticsPromo_300x250 Image Banner 300 x 250