Stockholm - Průvodce a jak se tam dostat

Stockholm

Stockholm, hlavní město Švédska, je v oblasti severní Evropy i nejlidnatější. Počet jeho obyvatel je kolem 910 000 a celá aglomerace čítá 2,2 milionu. Stockholm se nachází na pobřeží jihovýchodního Švédska a 14 ostrovech při ústí jezera Mälaren. Přiléhá k němu Stockholmské souostroví s asi 30 000 ostrovy. Město bylo založeno v r. 1252, ale stopy osídlení sahají do 6. tisíciletí př. n. l. Stockholm hraje vedoucí roli v kulturním, politickém a hospodářském životě země. Sídlí v něm četná ředitelství firem. Poblíž města v Solně je vyhlášená „Karolinska Institutet“, lékařská vysoká škola. Ve Stockholmu se každoročně předávají Nobelovy ceny, a to v koncertní hale a na radnici. Velmi oceňované je námořní Vasovo muzeum. Ve městě jezdí od r. 1950 metro, jehož stanice jsou zvlášť vyzdobené (asi 900 000 pasažérů denně). Vnitrostátní letiště Bramma leží blízko centra, vzdálenější Arlanda a Skavsta jsou mezinárodní. „Globen“ je národní aréna ve tvaru obřího míče, má průměr 110 m a slouží pro pořádání koncertů a hokejových utkání. Stockholm byl dějištěm letní olympiády 1912 a jezdeckých soutěží OH 1956.


Palác Drottningholm (na předměstí), zařazený do Světového kulturního dědictví UNESCO, je využíván jako soukromá rezidence královské rodiny. Oficiálně se panovník zdržuje ve Stockholmském paláci. Vláda zasedá v budově Rosenbad. Kolem r. 8000 př. n. l. se do tamní oblasti přistěhovali osídlenci, ale později kvůli ochlazování klimatu zase odešli. V okolí jezera Mälaren a na ostrovech se okolo r. 1000 usadili Vikingové, kteří začali používat obchodní stezky. Ve starých ságách se zmiňuje Agnafit (v souvislosti s bájným králem Agne) jakožto předchůdce Stockholmu. V r. 1252 se už píše o městě pod jeho dnešním názvem. Bylo to středisko obchodu se železem. Traduje se, že zakladatelem Stockholmu byl Birger Jarl (následník trůnu). Chtěl tak chránit zemi před útoky z moře.


Jádro současného Gamla Stan (Starého města) vzniklo na ostrově sousedícím s ostrovem Helgeandsholmen. Město získávalo význam díky obchodům Hanzovní ligy. Rozvíjely se vztahy s jinými městy v Německu a Pobaltí. Polovina členů městské rady ve 14. a 15. stol. byli Němci. Kalmarská unie spojila v letech 1397- 1523 Dánsko, Norsko a Švédsko (s Finskem) v jeden stát. 8. 11. 1520 po příchodu dánského krále Kristiána II. do města došlo k masakru („Stockholms blodbad“), kdy bylo až 90 opozičních šlechticů popraveno. To vedlo k povstání a následně k rozpadu unie. Od r. 1523 je Stockholm hlavním švédským městem. V 17. stol. se Švédsko stalo evropskou velmocí a to se projevilo i v růstu počtu obyvatel města. V r. 1710 usmrtil mor víc než třetinu lidí. Po prohrané Severní válce (1700- 1721) se rozvoj Stockholmu zastavil. Ve 2. polovině 19. stol. se zavedla nová výrobní odvětví a město znovu získalo vedoucí postavení.


V té době velmi vzrostlo přistěhovalectví. Ke konci 20. stol. se Stockholm stal moderním a etnicky různorodým městem. Mnoho historických staveb bylo odstraněno a nahrazeno moderní architekturou.

Co vidět, zažít a dělat:

Královský palác

patří s víc než 600 komnatami k největším v Evropě. Je úředním sídlem švédského krále. Veřejnost do něho má přístup a uvnitř lze navštívit 5 muzeí. Palác je postaven v místech, kde v r. 1697 vyhořel starší zámek „Tre Kronor“. Stávající budova vznikla v 18. stol ve stylu italského baroka. Spatříte přijímací salony s nádhernou výzdobou z 18. a 19. stol. jako např. „Rikssalen“ se stříbrným trůnem královny Kristiny nebo „Ordenssalarna“, kde byli vyznamenáváni rytíři. Dále navštivte Muzeum starožitností Gustava III., Muzeum Tre Kronor a klenotnici. Následuje zbrojnice (kromě zbraní též dobové oblečení) a soubor kočárů používaných při korunovacích. Dobu návštěvy zvolte tak, abyste nepromeškali vojenský nástup a každodenní střídání stráží. Vstupné 100 SEK. Více na www.kungahuset.se.


Skanzen

je oblíbený jak mezi místními tak i cizími návštěvníky města. Je nejstarší na světě a zároveň představuje i stockholmské zoo se zvířaty žijícími ve Skandinávii. Skanzen najdete na ostrově Djurgarden. Bylo sem přestěhováno 150 stavení a farem z rozličných končin země. Pořádají tu tradiční švédské slavnosti jako letní slunovrat, Valpuržina noc nebo svátek sv. Lucie (13. 12.). Vstupné 100- 160 SEK. Více na www.skansen.se.

Vyhlídková plavba s Rederi Mälaren

je dobrý nápad pro toho, kdo chce obdivovat Stockholm z vodní hladiny na trase mezi jeho největšími atrakcemi. Je jen na vás, zda si vyberete celou projížďku, která trvá asi hodinu, nebo jen určitý úsek. Tyto plavby se konají jen v letním období (květen- září), lodě vyplouvají každých 30 minut. Nastoupit se dá např. v přístavech Slussen, Královský palác, Nybroviken, Vasovo muzeum nebo Skeppsholmen. Více na www.rederimalaren.se Birka- bylo jedno z prvních skutečných švédských městeček. Za vlády Vikingů se na ostrově Björkö v jezeře Mälaren vytvořilo v 8. stol. důležité obchodní středisko, které přitahovalo kupce z dalekého okolí. Birka má dnes bohaté vykopávky, které byly odkryty do 19. stol. Během léta se tam dostanete lodí, která kotví v přístavišti u radnice.

Pavilon Gustava III.

jedna z nejkrásnějších ukázek stylu konce 18. stol. se zachovala v kouzelném Hagaparku v Solně, severně od středu Stockholmu. Nechal si ho postavit král Gustav III. Jeho interiér byl hotov v r. 1792, v tom roce však král zemřel. Pavilon je většinou vybaven původním nábytkem. Prohlídka pouze s průvodcem. Vstupné 100 SEK.


Reklama:


Reklama: