Tel Aviv Yafo - Průvodce a jak se tam dostat

Tel Aviv Yafo

Tel Aviv nebo Tel Aviv- Jaffa je se 415 000 obyvatel po Jeruzalému 2. nejlidnatější město v Izraeli. Pro většinu států světa je hlavním městem země. Představuje ale také část aglomerace (někdy označované jako Gush Dan), která má bezmála 3,5 milionu lidí, 42% celého státu. Město leží asi uprostřed izraelského pobřeží Středozemního moře. Bylo založeno v r. 1909 židy na okraji přístavu Jaffa, který existuje už od starověku. Přistěhování mnoha židovských osadníků způsobilo, že město brzy přerostlo svého souseda, kde žili převážně Arabové. V r. 1950, krátce po vyhlášení Státu Izrael, obě města splynula. „Bílé město“ v Tel Avivu bylo zapsáno do Světového kulturního dědictví UNESCO díky největšímu soustředění budov ve stylu Bauhaus na světě. Tel Aviv je technologickým a hospodářským centrem, sídlí v něm burza a vývojová střediska. Má po Dubaji 2. nejrozvinutější ekonomiku na Blízkém východě. Každoročně ho navštíví 2,5 milionu cizinců. Má přezdívku „Město, které nikdy nespí“. Jaffa, která je přístavem nejméně 4000 let, je zmiňována poprvé v r. 1470 př. n. l., kdy ji dobyl faraon Thutmose III.


Píše se o ní také v Bibli. R. 1099 ji během 1. křížové výpravy obsadili křesťanští rytíři. V r. 1192 ji získal sultán Saladin, ale anglický král Richard Lví srdce dobyl brzy město zpět. Nadvláda křižáků skončila v r. 1268, kdy Jaffu obsadil mamelucký sultán Baibars, přístav zničil a opevnění zbořil. V 16. stol. dobyli město otomanští Turci a začlenili je do sandžaku v Gaze. Na začátku 18. stol. chránili Turci přístav proti beduinům a pirátům. R. 1799 obléhal Jaffu Napoleon a pak přišla morová nákaza. Ale opravdový rozvoj města přineslo až 19. stol., kdy byla stržena větší část hradeb. Jaffa bohatla z obchodu s hedvábím a místními pomeranči. Prvními židy, kteří se usadili v prostoru dnešního Tel Avivu, byli přistěhovalci z Jemenu.


V 80tých letech 19. stol. se sem začali stěhovat askenázští židé především z východní Evropy. Na počátku 20. stol. následovala další vlna osídlenců, tentokrát hlavně z Ruska. V r. 1909 se shromáždilo 66 židovských rodin na písečných dunách, aby losovaly o půdu. To se považuje za založení Tel Avivu. Ten byl ustanoven jako nezávislé židovské město se širokými ulicemi, vodovodem a pouličním osvětlením. V r. 1917 vyhostily turecké úřady obyvatele Jaffy a Tel Avivu. Židé se sem mohli vrátit až po skončení I. svět. války, kdy převzali kontrolu nad Palestinou Britové. R. 1921 došlo v Jaffě k nepokojům, při kterých zahynuly desítky židů i Arabů. Mnoho židovských obyvatel potom přesídlilo do Tel Avivu. V r. 1934 obdržel Tel Aviv status města. V období, kdy přišli v Německu k moci nacisté, populace ve městě prudce vzrostla (žila tam třetina židů z celé Palestiny). Ve 30tých letech 20. stol. vzniklo „Bílé město“.


Po vyhlášení izraelské nezávislosti v r. 1948 se stal Tel Aviv dočasným centrem nového státu, dokud vláda nepřesídlila do Jeruzaléma. Přesto zde většina velvyslanectví setrvala. V 60tých letech 20. stol. proběhly demolice některých starších budov, aby se uvolnilo místo pro první věžáky v Izraeli. Následovalo skoro 30 let, kdy počet obyvatel klesal. To se změnilo na začátku 90tých let díky množství přistěhovalců z bývalého SSSR. Při válce v Zálivu (1991) byl Tel Aviv napaden iráckými raketami Scud. V r. 1995 zde byl zavražděn předseda vlády Rabin. Od 1. palestinské intifády (1987- 1993) bylo město několikrát terčem teroristů a v prosinci 2012 muselo čelit raketovému útoku hnutí Hamas.

Co vidět, zažít a dělat:

Pláže

západní strana Tel Avivu, to je 13 km písčitých pláží, které získaly městu přívlastek „Miami Beach Blízkého východu“. V první řadě musíme jmenovat Gordon Beach, kterou vyhledávají turisté i místní, vyznavači jógy i slunění. V zimě o sobotním poledni nebo v letních večerech jsou k vidění folklórní vystoupení. Pláž Banana, nejdále na severu poblíž Jaffy, upoutá vystoupením bubeníků, zpěváků a tanečníkůkaždý páteční večer. Na pláži Metzizim můžete zkusit míčovou hru matkot a děti se zatím zabaví na několika hřištích. Pláže Hilton a Jeruzalém jsou určeny pro osoby odlišné sexuální orientace. Takže si sbalte věci a vzhůru na pláž.

Park Hajarkon

telavivský „Central Park“ navštíví ročně 16 milionů lidí. Má rozlohu 3,8 km2 a najdete v něm stezky pro chodce i cyklisty, desítky dětských hřišť, botanické zahrady, rozsáhlé travnaté plochy, dvoje minizoo a umělá jezírka. Některé atrakce jsou zpoplatněné (voliéry, aquapark, lezecká stěna nebo půjčovna loděk). Po návštěvě parku se můžete dostat podél řeky Jarkon až k moři.

Neve Cedek a bývalé nádraží Tachana

Neve Cedek patří k nejhezčím předměstím Tel Avivu.V minulosti to byla první obytná čtvrt postavená v blízkosti Jaffy. Je jako stvořená k romantickým procházkám v úzkých uličkách a mezi alejemi. Uprostřed předměstí je středisko divadla a tance Suzanne Dellal a vidět jeho nádvoří je přímo nutnost. Neve Cedek vyniká moderními kavárnami a gurmánskými restauracemi stejně jako obchodními domy, butiky a hotely. Na jižním konci předměstí je historická železniční stanice Tachana. Její obnovené prostory se přeměnily v kulturní a nákupní středisko.

Abrahamova mešita

jeskyně Machpelah v Hebronu je místo, kde byl pravděpodobně pohřben Abraham. Nad ní je postavena mešita, která je nanejvýš uctívaným objektem jak pro židy tak i pro muslimy. Jeskyni získal Abraham, poté co se dozvěděl, že tam jsou pochováni Adam a Eva. Později v ní našel místo posledního odpočinku i on s celou rodinou. Kolem r. 20 př n. l. nechal judský král Herodes Veliký (vládl v letech 37- 4 př n. l.) jeskyni zapečetit a ohradit. Byzantský chrám, který zde vznikl, byl v 7. stol. adaptován na mešitu. Dnes se o ni dělí Palestinci a židé rovným dílem. Spojení: autobus 33 na lince Jeruzalém- Hebron.


Reklama:


Reklama: