Treviso - Průvodce a jak se tam dostat

Treviso

Treviso je město v severoitalském regionu Veneto. Je hlavním městem stejnojmenné provincie s bezmála 85 000 obyvateli. Sídlí v něm vedení výrobců oblečení Benetton, Sisley, Stefanel, Diadora stejně jako Lotto Sport Italia, který produkuje sportovní vybavení. V Trevisu se začalo pěstovat víno Prosecco a vznikl zde rovněž vyhlášený dezert Tiramisu. Za římské éry se Treviso nazývalo Tarvisium a městem bylo prohlášeno v r. 89 př. n. l. poté, co si Římané přivlastnili Předalpskou Galii. Podle tradice přinesl do města křesťanství sv. Prosdocimus, kterého tam vyslal sv. Petr. První biskup Jan Pius nastoupil do úřadu ke konci 4. stol. n.l. Po zániku Západořímské říše prožívalo Treviso období úpadku. V 6. stol. ale zůstalo důležitým střediskem, když je vládce Hunů Attila ušetřil. Do r. 568 spadalo pod Ravennský exarchát. V tom roce dobyli město Langobardi. Jimi založená mincovna měla zvláštní význam za posledního langobardského krále Desideria (vládl 756- 774). Potom se Treviso dostalo do područí Francké říše. Karel Veliký z něho udělal sídlo pohraniční marky, která přetrvala několik staletí. Treviso získalo nezávislost po Kostnickém míru r. 1183. Po ukončení bojů mezi gelfy a ghibelliny ve 13. stol. následovala doba hospodářského a kulturního rozvoje až do r. 1312. 14. stol. bylo ve znamení neustálých konfliktů a násilností.


Místní notář Oliviero Forzetta vlastnil sbírku starožitností a jejich katalog je nejstarší vůbec. Od poloviny 14. stol. patřilo Treviso pod Benátskou republiku. Její vláda přinesla městu mnohé výsady, ale na druhou stranu se muselo zapojit do válek, které Benátky vedly. Ke konci 14. stol. se město po 3 letech rakouské nadvlády k Benátkám vrátilo. Nato bylo Treviso obehnáno mohutnými hradbami, které se zachovaly dodnes. Byly rovněž vybudovány četné průplavy, které umožňovaly přepravu zboží a cestujících mezi Trevisem a Benátkami. Rybáři tak mohli nabízet na městském rybím trhu čerstvé úlovky. Tento trh umístěný na ostrově spojeném s městem 2 mostky funguje i v současnosti. V r. 1797 dobyl Treviso Napoleonův maršál Mortier a byl jmenován treviským vévodou.


Po porážce Francouzů v r. 1814 připadlo Benátsko rakouskému císaři Františku I. S novou vládou se ale občané nesmířili a v březnu 1848 přinutili posádku k odchodu z města. V následujícím roce se však museli Rakušanům vzdát. R. 1866 se Treviso i s celým Benátskem připojilo k Italskému království. Během I. svět. války mělo město strategickou polohu poblíž rakouské frontové linie. Ve II. svět. válce byl nedaleko zřízen koncentrační tábor pro slovinské a chorvatské civilisty. Zanikl v r. 1943 s italskou kapitulací. V dubnu 1944 utrpělo Treviso při spojeneckém náletu velké škody na historických budovách a kolem 1 000 obyvatel přitom přišlo o život. V r. 2005 došlo k bombovému útoku, který se připisuje nezjištěnému pachateli (italsky Unabomber). Z hlavního nádraží vyjíždějí vlaky do Benátek, Udine a Terstu. Letiště (západně od centra) se zaměřuje na nízkonákladové lety. MOM je společnost, která zajišťuje městskou a příměstskou dopravu v provincii Treviso.

Co vidět, zažít a dělat:

Lávka sv. Markéty

navrhl ji italský architekt Paolo Portoghesi, který tento obor přednáší na římské univerzitě La Sapienza. Na rozdíl od původního mostu ze začátku 18. stol., který stál na témže místě, je proveden ze dřeva a to způsobilo četné protichůdné názory. Podle některých je potěšením pro oko.

Palác Podesta a Městská věž

palác ze 13. stol. se nachází na severní straně náměstí Signori. Převyšuje ho věž, které místní říkají "Il Campanon" (Velký zvon). Obě tyto stavby byly v 19. stol. přestavěny novogoticky. V současné době v paláci sídlí městská prefektura. Hned vedle stojí palác Pretorio.

Kostel Santa Maria Maggiore

první zmínka o něm je z 8. stol. Během staletí byl vícekrát přestavěn, např.na začátku 15. stol. v pozdní gotice. O 100 let později byla část cihel tvořících kostel použita na výstavbu nových městských hradeb. 3lodní stavba má 3 vchody. Zvonice původně budovu kostela nepřevyšovala. Je ukončena 5 malými lodžiemi se sloupky a oblouky z istrijského kamene.

Městské hradby

na ostrově v Trevisu objevíte pevnost obklopenou hradbami z římského období. Opevněné město představovalo na začátku n. l. předsunutou hlídku Římanů. Benátčané hradby v 15. stol. zesílili a prodloužili na délku 4 km. Treviso pro ně totiž bylo důležitým obranným bodem. Do centra se dostanete 3 branami: San Tommaso, Santi Quaranta a Altinia. Řeka Sile vytváří dojem hradního příkopu.


Reklama:


Spojení s nízkonákladovými leteckými společnostmi

Z letiště Na letiště
Budapešť, Ferihegy (BUD) Treviso, Treviso (TSF)
Praha, Letiště Václava Havla (PRG) Treviso, Treviso (TSF)


Reklama: