Ženeva - Průvodce a jak se tam dostat

Ženeva

Ženeva je 2. nejlidnatější město Švýcarska po Curychu.Ve francouzsky mluvící části země, Romandii, je největší. Město se rozkládá v místech, kde řeka Rhona opouští Ženevské jezero. Ženeva čítá necelých 200 000 obyvatel, zatímco celý kanton obývá přes 480 000 lidí. Město je světovým centrem finančnictví, diplomacie a sídlem mnoha mezinárodních organizací (OSN a Červený kříž)- nejvíce na světě. V r. 2009 byla zařazena na 3. místo co do kvality života na světě. Ale současně bydlení v ní je jedno z nejnákladnějších. V latinských textech je zmiňována jako "Genava", snad z keltského základu (ve významu říční zákrut). Ženeva byla hraničním městem keltského kmene Allobrogů, které bylo opevněno proti jinému kmeni- Helvetům. Římané zde vládli od r. 121 př n. l.


Ke konci jejich éry sem přišlo křesťanství, první biskup byl jmenován v 5. stol. Do té doby spadalo město pod biskupství ve Vienne. Ve středověku byla Ženeva spravována hrabětem v rámci Svaté říše římské až do konce 14. stol., kdy obdržela velkou míru samosprávy. Tehdy ovládl město savojský rod. V 15. stol. vznikla republikánská vláda s Velkou radou, jejíž členové byli voleni každé 4 roky. Po nástupu reformace v 1. pol. 16. stol. byla savojská nadvláda svržena a Ženeva se připojila ke Švýcarské konfederaci. V r. 1541 se Jan Kalvín, zakladatel kalvínské církve, stal duchovním vůdcem města. V průběhu 18. stol. se však Ženeva dostala pod vliv katolické Francie, což bylo v rozporu s cítěním běžných měšťanů a vedlo k neúspěšnému povstání v r. 1782. R. 1798 obsadila Ženevu francouzská republikánská armáda. Po ukončení napoleonských válek v r. 1814 bylo město přijato do Švýcarské konfederace.


V r. 1907 došlo k oddělení církve od státu. V 19. a 20. stol. Ženeva prožívala rozkvět v souvislosti s usídlením rozličných mezinárodních společností (Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Vysoký komisař pro uprchlíky při OSN, Světová meteorologická organizace, Mezinárodní telekomunikační unie atd). Ženeva je neobyčejně kosmopolitním městem, ve kterém žijí příslušníci 184 národností. Budova opery (Grand Theatre de Geneve) byla otevřena v r. 1876 a po ničivém požáru v r. 1951 byla o 11 let později opět v provozu (má v zemi největší scénu). Ženevská univerzita byla založena r. 1559 Janem Kalvínem. Mezinárodní letiště Cointrin je prostřednictvím železniční stanice spojeno s význačnými městy jak ve Švýcarsku, tak i ve Francii. V ledním hokeji je známý klub Servette HC, zatímco fotbal reprezentuje Servette FC, založený již v r. 1890.

Co vidět, zažít a dělat:

Vodní fontána (francouzsky Jet d´Eau)

spatříte ji při pohledu na Ženevu v místech, kde ze Ženevského jezera vytéká Rhona. Zřídili ji v 19. stol. jako pojistný ventil a dnes je předním symbolem města. Více než 500 l vody se každou sekundu vystřeluje rychlostí 200 km/hod do výšky 140 m. Nasměrování vodního sloupce závisí na síle a směru větru. V letních měsících je fontána večer nasvícena až do 23 hod. Větší část listopadu je atrakce kvůli údržbě mimo provoz, stejně tak za chladného počasí. Bezpečným místem pro pozorování je Anglická zahrada, kam vodní sprška nedosáhne.Jiná možnost je využít vyhlídkový člun.

Zeď reformace

nachází se přímo uprostřed Parc des Bastions. Jsou na ní vytesány postavy 4 vůdců evropské reformace: Jana Kalvína, Viléma Farela, Teodora Bezy a Jana Knoxe. Připomíná to významnou roli, kterou Ženeva v dějinách náboženství sehrála. Když budete z parku odcházet, navštivte Place de Neuve s jeho uměleckými památkami. Veřejná doprava: linky 3 a 12, zastávka Place de Neuve.

Palác národů

je rovněž symbolem Ženevy, metropole míru. Byl vybudován v letech 1929- 1936 a je umístěn v centru parku Ariana. Je v něm umístěna evropská sekce OSN, po budově v New Yorku nejrozsáhlejší. Každoročně jej navštíví přes 25 000 delegátů. Palác je otevřen denně a vystavuje se v něm množství uměleckých předmětů. Adresa: Avenue de la Paix 14. Doprava: linky 8 a 28, zastávka Appia; 5,11,15 a 22, zastávka Nations. Vstupné: dospělí 12 CHF, vysokoškoláci, senioři a postižení občané 10 CHF, školní děti a mládež do 18 let 7 CHF. Otevírací doba pro prohlídky s průvodcem: září- březen jen ve všední dny 10,30- 12 hod., 14,30- 16 hod.; duben- červen i v sobotu ve stejnou dobu; červenec a srpen denně 10- 16 hod.

Katedrála sv. Petra

stojí na nejvyšším místě Starého města a pohled z jejích věží je úchvatný. Chrám postavili ve 12. stol. V 16. stol., kdy přešel do protestantských rukou, se uskutečnila jeho významná přestavba. Při výstupu na severní věž musíte zdolat 157 schodů, zato budete obdivovat panorama města i s jezerem. Archeologické naleziště je v podzemí kostela a jeho vykopávky vás zavedou do dob antiky. Doprava: linky 2,5,7,10 a 12 zastávka Molard, linka 36 zastávka Cathédrale. Volný vstup. Vstupenka na věž 5 CHF.


Reklama:


Spojení s nízkonákladovými leteckými společnostmi

Z letiště Na letiště
Budapešť, Ferihegy (BUD) Ženeva, Geneve-Cointrin (GVA)
Vídeň, Schwechat International (VIE) Ženeva, Geneve-Cointrin (GVA)


Reklama: